Kutatások | Háttér Társaság

Kutatások

Kulcsszavak: 
HIV/AIDS, kutatás

Az alábbi oldalakon azoknak a kutatásoknak az írásos eredményeit
ismertetjük, amelyekben az egyesületünk munkatársai részt vettek.

1. Dr. Simka Éva egy HIV/AIDS megelőzéssel kapcsolatos kérdőíves felmérés tapasztalatait összegezte Az AIDS prevenciós egységcsomaghoz mellékelt kérdőívek feldolgozásának eredményei (1998-1999) című munkájában. A
kérdőívet egy HIV/AIDS-megelőzési egységcsomagban (óvszer, sikosító)
szórakozó-, ismerkedőhelyeken osztogatták a Háttér Baráti Társaság a
Melegekért önkéntesei.

2. 2001 júniusában egyesületünk részt vett abban a Center for AIDS Intervention Research (CAIR - Medical College of Wisconsin; Milwaukee, USA) által vezetett kutatásban, amely a budapesti homo- vagy biszexuális férfiak HIV/AIDS-kockázatos viselkedésére irányult. Ez azért is
lényeges, mert eladdig igen kevés kutatás foglalkozott a meleg közösség
kockázatos szexuális gyakorlatával és ennek jellemzőivel.

A program
során 469 önmagát homoszexuálisnak vagy biszexuálisnak valló, 18 éven
felüli meleg töltötte ki a szexuális magatartásra, tudásra és attitűdre
vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdőívet a főváros melegek által
látogatott találkozóhelyein.

A kockázatos magatartásra utaló adatok
közül kiemelendő, hogy a válaszolók több mint fele a kérdív kitöltését
megelőző három hónapban nem használt óvszert anális közösülés során.
Behatoló anális közösülésnél a férfiak 40 %-a, míg befogadó anális
közösülésnél 50 %-a nem védekezett. A válaszolók 26 %-a számolt be
arról, hogy nőpartnere volt a megelőző egy év során, de a vaginális
közösüléseknél csak 23 %-uk használt óvszert.

Kockázatos magatartást
prognosztizál a kondom hozzáférhetőségének hiánya, a kockázat
csökkentésére irányuló szándék erőtlensége, a biztonságos szexuális
gyakorlattal kapcsolatos negatív attitűd, a tartós párkapcsolatban élés
és a biszexuális orientáció.

A HIV/AIDS kockázatos viselkedés
budapesti homo-vagy biszexuális férfiaknál (2001) című tanulmány,
amelyet Dr. Csépe Péter, Dr. Yuri A. Amirkhanian, Dr. Jeffrey A. Kelly,
Dr. Timothy L. McAuliffe, Mocsonaki László és Dr. Forrai Judit
készített.

3. Egyesületünk 2003 tavaszán részt vett a Center of AIDS Intervention Research (CAIR, Milwaukke, USA) által szervezett 3 napos szakmai találkozón Amszterdamban, amelynek célja volt a CAIR ún. POL programjának a kelet-európai országokban való adaptálása. E program
bevezetését megelőzte egy a vidéki meleg szórakozóhelyek látogatóit
megcélzó kérdőíves felmérés, amely a vidéki meleg bárlátogatók
HIV/AIDS-prevenciós ismereteit, valamint a biztonságosabb szexhez való
viszonyát volt hivatva feltérképezni. Jelen tanulmány (Vidéki
meleg-szórakozóhelyeket látogató férfiak biztonságosabb szex-szel
kapcsolatos ismeretei, attitűdjei és tapasztalatai) e felmérés
összefoglalója. A kérdőívek feldolgozását Bartha Attila és Dr. Takács
Judit végezték.

Témák