Önkritikát gyakorolt a brit konzervatív politikus | Háttér Társaság

Önkritikát gyakorolt a brit konzervatív politikus

Francis MaudeA konzervatívok múltbeli melegellenes politikája is hozzájárult ahhoz, hogy a melegek közül sokan kénytelenek voltak az egészségre is veszélyes promiszkuózus életmódot választani, ahelyett, hogy tartós párkapcsolatra törekedtek volna - imerte be egy befolyásos brit konzervatív politikus, akinek homoszexualitással kapcsolatos nézetei bátyjának AIDS-halála hatására változtak meg. Francis Maude, a brit miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter szerint a konzervatívoknak el kell fogadniuk a melegházasságot, ha nem akarnak maradinak látszani.

A miniszter bátyja, Charles 1993-ban, 42 évesen halt meg AIDS-ben, anélkül, hogy valaha is felfedte volna szülei előtt a homoszexualitását. Öt évvel korábban Francis Maude, aki már sejtette, hogy bátyja "másmilyen", még megszavazta Margaret Thatcher miniszterelnök hírhedt melegellenes törvényét, a 28-as cikkelyt, amely megtiltotta, hogy közpénzek felhasználásával elfogadható életformaként tüntessék fel iskolákban az azonos neműek szerelmét.

Egy minapi interjúban a miniszter elismerte, hogy az általa is megszavazott jogszabály "nem könnyítette meg a melegek, köztük a bátyám számára, hogy tartós párkapcsolatot keressenek vagy hogy egyáltalán nyíltan vállalhassák magukat. Nagyon sajnálom! Ez az egyik oka, amiért támogatom a melegházasságot, amely egy mélységesen konzervatív intézmény. Része annak a kötőanyagnak, amely egymás iránti mély elkötelezettségre készteti az embereket" - mondta.

Francis Maude szerint visszatekintve "nagyon helytelen volt", hogy megszavazta a 28-as cikkelyt, amely "csak a jéghegy csúcsa volt, a felszín alatti mély melegellenesség csúcsa". A politikus számára - mint a The Daily Telegraph című konzervatív brit lapnak elmondta - időbe telt felismerni, hogy a 28-as cikkely az intolerancia milyen erős szimbóluma lett a melegek számára.

Maude melegséggel kapcsolatos nézetei akkor kezdtek megváltozni, amikor Francis bátyja, Charles, a ragyogó tehetségű tudós és zenész, egy oxfordshire-i hoszpiszházban AIDS-ben meghalt 1993-ban, hét évvel a kór diagnosztizálása után. Charles állapotának romlása újra ugyanolyan közel hozta egymáshoz a két testvért, mint amilyen közel voltak egymáshoz ausztráliai gyermekkoruk idején. Súlyos betegsége ellenére Charles segített megtervezni öccsének kampányanyagát az 1992-es választásokra.

Bátyja pusztulását látva Francis átértékelte a homoszexualitással, annak a családi életben elfoglalt helyével és pártjának az ellenséges légkör kialakulásában játszott szerepével kapcsolatos nézeteit. "Ha a kormány, amelyet szolgáltam, hajlandóbb lett volna jobban elfogadni a melegeket, kevésbé létezett volna a promiszkuózus életmód problémája, mivel többen éltek volna tartós párkapcsolatban" - ismerte fel a konzervatív politikus.

Francis Maude azt állítja, hogy pártja az elmúlt évekhez az övéhez hasonló változáson esett át a homoszexualitás megítélésében. Szerinte sok köszönhető Michael Howard volt belügyminiszternek és egykori pártvezetőnek, aki úgy döntött, hogy támogatni kell a bejegyzett élettársi kapcsolatot (amelyet a Tony Blair vezette Munkáspárt vezetett be).

A miniszter szerint Howard véleménye azért is hiteles, mert a hírhedt 28-as cikkely beterjesztőjeként nem éppen modernizátor hírében állt. "Soha nem hittem volna, még egy évtizede sem, hogy a toryk támogatni fogják a melegházasságot. És most nagyon büszke vagyok, hogy ezt tesszük" - mondta a politikus, aki szerint lehet büszkének lenni a múltra, de nem szabad annak foglya maradni.

Hatter.hu

 

Témák