Tagadja a Magyar Családtudományi Társaság, hogy homofób lenne | Háttér Társaság

Tagadja a Magyar Családtudományi Társaság, hogy homofób lenne

A Magyar Családtudományi Társaság (MCsT) sértődötten utasította vissza a Magyar LMBT Szövetség nyilatkozatát, amelyben a meleg ernyőszervezet tiltakozott az ellen, hogy "homofób, kirekesztő nézeteket tudományos programként népszerűsíteni kívánó szervezet jött létre". A társaság a kirekesztés minden formáját elutasítja, tevékenységét tudományos alapokon akarja végezni - olvasható az ellennyilatkozatban, amely azt bizonygatja, az MCsT úgy akarja enyhíteni a család körüli válságtüneteket, hogy "az senkit se sértsen emberi méltóságában".

Az Országos Sajtószolgálat útján hétfőn nyilvánosságra hozott közlemény szerint a február 24-én megalakult MCsT "határozottan visszautasítja" az LMBT-szövetség "kirekesztő, társaságunkat kirekesztéssel és tudománytalansággal vádoló megnyilatkozását", annak állításait "cáfolja". A közlés szerint az alakuló ülésen homoszexualitás nem került szóba, a kérdéssel való foglalkozást nem sorolják legfontosabb feladataik közé, az LMBT-szövetség "kemény" kritikáját "igaztalannak" érzik, s szerintük "egyszerű félreértésről van szó, amelyet jó lenne tisztázni".

A közlemény szerint a Magyar Családtudományi Társaság "a kirekesztés minden formáját elutasítja. Tevékenységét a tudományosság kritériumai szerinti kutatások révén kívánja végezni. Munkáját az Alaptörvény és a jogállamiság törvénykövető szellemében folytatja. (...) A társaság célja, hogy a család körüli válság negatív tüneteit lehetőségeihez mérten a enyhítse, hogy a tudományos eredményekre és széleskörű társadalmi összefogásra támaszkodva elősegítse a kiegyensúlyozott, testben és lélekben egészséges családok kialakulását és fennmaradását. Természetesen úgy, hogy az senkit se sértsen emberi méltóságában és senkit se rekesszen ki.

Ugyan a homoszexualitás nem került szóba az alakuló ülésen, de ez nem jelenti azt, hogy a melegeket, vagy bárkit, ki akarnánk rekeszteni. Sőt ellenkezőleg, alapelvünk, hogy minden ember méltósága azonos és senkit emberi méltóságában bántani, vagy akár megsérteni nem szabad. Ahogy az alakuló ülésen is elhangzott, a tudományos módszer és megközelítés, a pozitív hozzáállás és a más vélemény tiszteletben tartása az, ami vezérel minket. Minden bizonnyal a homoszexualitás kérdésével is jó lenne majd a társaságunknak foglalkoznia, de azt egyelőre nem tűztük a legfontosabb feladatok listájára.

(...) Társadalmunk egyik legnagyobb válságtényezője a család körüli krízis. Végre alakul egy tudományos társaság, amely közvetlenül ezt a társadalmi problémát igyekszik orvosolni. Erre máris kapunk egy ilyen, általuk messzemenően nem igaznak érzett és kemény kritikát. A stílust sem értjük. Miért jó rögtön támadni és főként ily igaztalanul? Ez kinek használ? A homoszexuálisoknak biztos nem. Többen elolvastuk a cikküket, amely most is fenn van a honlapjukon és egytől egyig megdöbbentünk. Mást nem tudunk elképzelni, mint hogy egyszerű félreértésről van szó, amelyet jó lenne tisztázni. Egyben elsősorban a homoszexuálisok tisztelete érdekében, kérjük, javítsák ki a tévedést és a hibát. A társaság nem valami ellen jött létre, hanem valamiért - hangsúlyozzák, hozzátéve, hogy céljaikról részletesen később, sajtóbeszélgetés formájában tájékoztatják a közvéleményt.

A Magyar LMBT Szövetség pénteki közleménye szerint "amit a Magyar Családtudományi Társaság jelenlegi formájában képvisel, az nem tudomány, hanem a kirekesztés és a gyűlölködés intézményesítése. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nagytermében megalakult tudományos társaság alapszabályában és küldetésnyilatkozatának tervezetében olyan, az alapvető emberi jogokat semmibe vevő +alapértékek+ szerepelnek, mint a házasságon alapuló család intézményének mindenek feletti védelme, a házasság előtti szexuális élet és az élettársi kapcsolat elfogadhatatlansága, valamint az azonos neműek párkapcsolatainak leértékelése. A szervezet egyben harcot hirdet az értékpluralizmus ellen, szerintük a fenti értékekkel egyet nem értők a rossz, a károkozás, az erkölcstelenség, az embertelenség és a hazugság képviselői, ezért a médiából cenzúrázni kellene őket".

A Magyar LMBT Szövetség különösen aggasztónak tartja, hogy a szervezet létrehozása fölött állami szervek és vezetőik bábáskodtak, és "tiltakozik az ellen, hogy kirekesztő politikai nézeteket egyesek tudománynak állítsanak be, hogy egy tudományos társaságban betöltött tagság feltételéül ezen kirekesztő nézetek elfogadását követeljék meg, hogy egy tudományos társaság a tudományos vitákat csírájában akarja elfojtani, ráadásul azzal az igénnyel lép fel, hogy a közbeszédben csak ezen álláspont képviselői jelenhessenek meg, (ami) nemcsak a tudományos nyilvánosság, de a demokratikus közélet alapvető normáit sérti". Az LMBT-szövetség "elismeri a családi értékek fontosságát: hosszú évek óta küzd a tartós párkapcsolatban élő azonos nemű párok, illetve a gyermeket nevelő azonos nemű párok alkotta családok jogegyenlőségéért, de azt visszautasítja, hogy a +családi értékek védelme+ alatt egyesek a homofób előítéletek nyílt propagálását értik".

Hatter.hu

Témák