Operátorképzés | Háttér Társaság

Operátorképzés

Minden év őszén indítunk ingyenes telefonos operátor képzést. Az elméleti rész októbertől júniusig tizenhat alkalomból áll, a gyakorlat öt előre meghirdetett hétvégi napot és öt-tíz választható alkalmat jelent. Az összesen 160 órás kurzus során tucatnyi szakember adja át ismereteit a megválasztott kislétszámú csoportnak az alábbi modulok szerint: 

Integrációs nap a csoport összehangolására.

Önismereti tréning három hétvégén keresztül. Pszichodramatikus eszközökkel mindenki egyéni igényei szerint merülnek a lélek rejtelmeibe és közös munkával tesznek új, személyiségüket fejlesztő felismeréseket. A megfelelő önismeret a segítő munka feltétele és egyben leghatékonyabb eszköze. 

ErőszakMentes Kommunikáció (EMK). Elsajátítása hasonlít ahhoz, mint amikor új nyelvet tanulunk. Ez ilyen rövid idő alatt természetesen nem mehet, de az alapfogalmak és egyszerű sémák használata a mindennapokban is kamatoztatható, illetve további források állnak rendelkezésre.

Lexikális ismeretek. Hívókörünk felvetései, problémái egyes témák külön részletezését igénylik. Ezek a témák a következők:

  • LMBTQI mozgalmak története
  • identitás
  • transzneműség
  • HIV/AIDS és szexuális úton terjedő betegségek
  • jogi ismeretek
  • pszichopatológia

Etika. A hívásfogadás keretei, elsősorban a hívó és az operátor anonimitása és jogai.

A telefonos segítségnyújtás alapjai. Itt a segítségnyújtás tényezőit, eszközeit, technikáit és gátjait ismerjük meg. Sorra vesszük a segítő készségeit, képességeit, a munkával járó kockázatokat és a segítő segítségeit is.

Hívástípusok. Bár nincs két azonos hívás, a kezelésük könnyítése érdekében csoportokba soroljuk. Többek között információs, egészségügyi, jogi tartalmú, identitással kapcsolatos hívások, párkapcsolati konfliktussal küzdő, krízisben lévő, bántalmazott hívók megkeresései.

Kríziskezelés. Az intervenció egyetlen elfogadott esete.

Hívásgyakorlás. Imitálva a valós helyzeteket, megadott forgatókönyvek szerint helyezzük gyakorlati szintre a megtanultakat. Az öt nap során, melyből az utolsó három bentlakásos, a leendő operátorok átélik az hívásfogadások izgalmát, felelősségét, összes nehézségét és örömét.

A képzés fő része ezzel zárul, a Képzési Csoport dönt a hospitálás megkezdéséről.

Hospitálás. Reménybeli operátoraink öt-tíz ügyelet során követik a valódi hívásokat, megbeszélik a tapasztalatokat. Állandó mentor is választható.

Páros ügyelés. A felavatott új ügyelők a régiekkel felváltva fogadják a hívásokat legjobb tudásuk, tehetségük szerint.

Szupervízió. Reménybeli ügyelőink látogathatják csoportos alkalmainkat, elősegítve integrációjukat a stábba, de az első szupervízió csak nekik szól, az addigi ‘hívások’ során felgyűlt saját élmények feloldására.

Továbbképzési lehetőségek képzett telefonos operátoraink számára:

Chat képzés. Fél éves ügyelés után választható az egyre népszerűbb chat-es segítségnyújtás elsajátítására. A kiegészítő képzés kétnapos.

HIV vonal operátori képzése. A HIV vonalunk extra igénybevételt követel, teljesebb ismeretekkel. Az ehhez tartozó képzés alkalmi jellegű, szintén ráépülő.

Személyes segítés. A kellő telefonos gyakorlattal rendelkező operátorok jelentkezhetnek Személyes Segítő Szolgálatunkhoz. Ennek formája honlapunkon olvasható. 

Témák