Panasz az ORTT-nek | Háttér Társaság

Panasz az ORTT-nek

Kulcsszavak: 
gyűlöletbeszéd

Országos Rádió és Televízió Testület
Panaszbizottsága
ORTT Panasziroda
1088 Budapest
Reviczky u. 5.
Ikt. sz.: LMBT-04/09

Tisztelt ORTT Panaszbizottsága!

Alulírott Steigler Sándor a Rádiózásról és Televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 49. § (1) bekezdése alapján az Echo Hungária TV Rt., Képtelenségek című műsorának 2009. július 18. napján 15:00 perckor leadott műsorában a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) közösségről elhangzottak alapján a Magyar LMBT Szövetség (1132 Budapest, Csanády u. 4/b.) képviseletlébenaz alábbi

kifogást

terjesztem elő.

Megítélésünk szerint az összeállítás egyes elemei sértik a törvény 4 § (1) bekezdésében foglalt, tényszerű, időszerű, tárgyilagos és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeit az alábbiak szerint.

1. A műsorvezető, Tóth Gy. László felvezetésében deviáns magatartásformák közé sorolja a homoszexualitást. A műsor két, az e területen járatlanságukról bizonyságot tevő politológus és közgazdász vendége szintén ugyanezt teszi.

  • Magyarországon 2002-ben az Alkotmánybíróság határozata következtében a büntető jog területéről kikerült az azonos neműek kapcsolata. Az un. beleegyezési korhatár mind heteroszexuális, mind homoszexuális kapcsolatok esetén megegyezik.
  • 1991-ben a WHO betegségek nemzetközi osztályozásából törölték a homoszexualitást mint betegséget (Az Amerikai Pszichiátriai Társaság ezt már 1974-ben megtette).

2. Az országos rendőrfőkapitány nyilatkozatát csúsztatva használják fel, mintha az a Meleg Méltóság Menet felvonulóiról szólna.

A sajtótájékoztatón Bencze József a Magyar Gárdával kapcsolatban nyilatkozott.

  •  A műsorvezető szándékosan félremagyarázza Bencze József mondatait. Eszerint formaruhában és egyéb kellékekkel demonstráló tömeg alkalmas arra, hogy másokat megbotránkoztasson és riadalmat keltsen, ekkor kell a rendőrségnek közbelépnie.
    A Meleg Méltóság Menetén nem formaruhában és nem a megfélemlítés céljával vonulnak fel az LMBT közösség tagjai illetve a velük szolidaritást vállalók.
    A Meleg Méltóság Menet egy emberi jogi mozgalom kezdetére (1969. 06. 28. Stonewall) emlékezik minden évben. Az ott felvonulók a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogegyenlőségéért demonstrálnak, és egyben nyilvánosan ünneplik, hogy ugyanolyan méltóságú tagjai a társadalomnak, mint bárki más.

3. Bogár László kijelentése, miszerint a melegek jogainak elismerése a társadalom mállasztásának, felszámolásának alapvető eszköze, téves, durva és sértő hasonlat, ahogyan az is, hogy a leszbikus és meleg embereket az emberi testben megjelenő rákos sejtekhez hasonlítja.

  • Ez a retorika diktatúrák sajátja. Egy demokratikus, modern társadalomnak nem lehet célja, hogy bármely kisebbségét elnyomásban, jogfosztottságban tartsa.
  • Visszautasítjuk Bogár László rasszista indíttatású kijelentését, miszerint a leszbikus és meleg embereket a társadalom alacsonyabb értékű tagjaiként említi, és olyan sejtekhez hasonlítja, melyektől az emberi test a programozott sejthalállal képes megszabadulni.

4. Boros Bánk Levente kijelentése, miszerint az LMBT közösség és szimpatizánsaik miatt kellett lezárni Budapest belső részét, valótlan.

  • Az elmúlt évet leszámítva, a Meleg Méltóság Menete úgy vonult végig a kijelölt útvonalon, hogy a rendőrség szakaszosan zárta le a kereszteződéseket. A 2007-es évben tapasztalható brutalitás hatására döntöttek a szervezők és a rendőrség a jogaikat szabadon gyakorló állampolgárok megvédése érdekében, hogy kordonokkal zárják le az Andrássy utat és a környező utcákat. A belső kerületek egy részének lezárására tehát nem a békés felvonulók, hanem az ellenük utcára vonuló erőszakos ellentüntetők miatt volt szükség.

5. Tóth Gy. László kijelentése, miszerint az LMBT emberek kapcsán nem emberi jogokról, hanem a deviancia piedesztálra való emeléséről van szó, és Bogár László megszólalása, mely szerint az LMBT közösség tagjai pusztító paraziták; mindezek a kijelentések alkalmasak arra, hogy az LMBT emberek iránti egyes emberekben fennálló ellenszenv tovább mélyüljön, amely az utóbbi két évben, erőszakban is megnyilvánult.

Szövetségünk 2009. július 20-án az Echo Hungária TV Rt. részére faxon és e-mailben is elküldte fenti észrevételeit (levelünkhöz mellékeljük) és kértük a műsorszolgáltatót, hogy álláspontunkat az erre vonatkozó törvényhely alapján ismertesse. A műsorszolgáltató ennek nem tett eleget.

Fentiek miatt kérjük a Tisztelt Panaszbizottságot, hogy ez ügyben tegye meg a szükséges lépéseket.

Budapest, 2009. július 24.

Segítségét megköszönve, üdvözlettel:

Témák