Külföldi házasság (2016-) | Háttér Társaság

Külföldi házasság (2016-)

Egy amerikai-magyar leszbikus pár 2013-ban Belgiumban házasságot kötött, 2016-ban kérték házasságuk hazai anyakönyvezését. A magyar hatóságok ezt arra hivatkozva utasították el, hogy az Alaptörvény csak a nők és férfiak közötti házasságot ismeri el, ezért a az azonos nemű személyek által kötött házasságokat Magyarországon nem létezőnek kell tekinteni. Nincs lehetőség annak bejegyzett élettársi kapcsolatként történő elismerésére sem, mert erre vonatkozó rendelkezést a magyar jogszabályok nem tartalmaztak. 

A pár a Háttér Társaság jogsegélyszolgálatának támogatásával a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. A bíróság mind első mind másodfokon megállapította, hogy a hatályos jogszabályok tételesen sem kifejezetten megengedő, sem tiltó rendelkezéseket nem tartalmaznak az ilyen helyzetekre, a nemzetközi magánjogról szóló törvényerejű rendelet alapján azonban a külföldön azonos neműek között kötött házasságot itthon a tartalmilag legközelebb álló jogintézményként, bejegyzett élettársi kapcsolatként kell elismerni. Ennek megtagadása sértené az érintettek alapvető jogait, mivel a magyar jog megtagadná a tartós együttélésük jogi elismerését.

Az ügy jelenleg a Kúria előtt van, végső döntés hamarosan várható. 

Eljárási dokumentumok:

Sajtóközlemények:

 

Témák