Nemváltás (tranzíció) | Háttér Társaság

Nemváltás (tranzíció)

Kulcsszavak: 
transzneműek

A nem jogi elismerése

A hatályos törvények nem rendelkeznek róla, hogy ki és milyen feltételek fennállása esetén kérheti nemének jogi elismerését, vagyis változtathatja meg hivatalosan nevét és nemét. Az anyakönyvekről szóló jogszabály mindössze annyit mond ki, hogy az adatok változása esetén a születési anyakönyvben anyakönyvezni kell a gyermek nemének megváltozását.

A jogi szabályozatlanság ellenére az elmúlt évek során kialakult egy szokásjogon alapuló gyakorlat a nem megváltoztatásának engedélyezésére. A nem megváltoztatására vonatkozó kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztályának kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell egy pszichiáter, egy pszichológus és egy urológus/nőgyógyász által készített szakvéleményt, amely igazolja, hogy a kérelmező transzszexuális. Ezen kívül nyilatkozni kell róla, hogy a nem megváltozása után a kérelmező milyen nevet szeretne viselni. A kérelem benyújtásának nem feltétele, hogy a kérelmező korábban a külső nemi jellegeket megváltoztató orvosi beavatkozásokon essen át.

A beérkezett kérelmet a Minisztérium véleményezésre megküldi az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztályának, amely a szakértői vélemények alapján nyilatkozik róla, hogy szakmailag indokolt-e nemváltoztatási kérelem. Pozitív elbírálás esetén a Kormányhivatal értesíti a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt, aki bejegyzi az anyakönyvbe az új nemet és nevet. A kérelem benyújtásától annak elbírálásáig maximum 2x30 nap telhet el.

A módosított anyakönyvi kivonat birtokában kerülhet sor a személyazonosító okmányok (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány), illetve más okiratok (érettségi bizonyítvány, diplomák, szerződések stb.) cseréjére, illetve módosítására. A módosításnak olyan formában kell megtörténnie, hogy abból az érintett korábbi nemére következtetni ne lehessen.

Ha a Kormányhivatal az engedély kiadását elutasítja, a közigazgatási eljárásra vonatkozó általános szabályok szerint a döntés ellen fellebbezni lehet, illetve a fellebbezés elutasítása esetén bírósági felülvizsgálatot lehet kérvényezni.

A nemváltás jogkövetkezményei

A nem hivatalos megváltoztatását követően az érintett a jog szerint minden tekintetben az új nemmel bíró személynek minősül: az új neme szerint köthet házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot, az új neme szerinti nyugdíjkorhatár vonatkozik rá, stb.

Nemi megerősítő orvosi beavatkozások

A hatályos törvények nem rendelkeznek róla, hogy ki és milyen feltételek fennállása esetén vehet igénybe nemi megerősítő orvosi beavatkozásokat (hormonkezelést,műtéti beavatkozásokat). Az elmúlt években az a gyakorlat alakult ki, hogy az ilyen beavatkozások megkezdéséhez előbb a nem jogi elismertetésére van szükség: tehát előbb kell elintézni a papírmunkát, utána lehet belekezdeni az orvosi beavatkozásokba.

Az egészségbiztosítási törvény és az az alapján készült kormányrendelet szerint a külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozások esetén a társadalombiztosítás csak a kezelés árának 10%-át finanszírozza, a fennmaradó 90%-ot a betegnek magának kell előteremtenie. Ugyanakkor méltányossági kérelem alapján lehetőség van – a kérelmező vagyoni helyzetétől függően – akár a teljes költségtérítés elengedésére is. Ezt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél kell kezdeményezni.

Semmilyen jogszabály nem akadályozza, hogy a nemi helyreállító beavatkozásokat valaki külföldön vegye igénybe, azonban ebben az esetben sem jár magasabb társadalombiztosítási támogatás, akkor sem, ha az adott ország saját állampolgárai számára esetleg ingyenesen nyújtja ezeket a szolgáltatásokat.

További olvasnivalók:

Információk transzszexuálisok számára

Ügyleírás Budapest Főváros Kormányhivatala oldalán: A nem és az utónév megváltoztatása

Ügyleírás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő oldalán: Méltányossági alapon történő térítések 

Szervezetek:

TransVanilla Transznemű Egyesület

Transzpont

 

Utoljára frissítve: 2017. június 29.

Témák