Az Egyenlő Bánásmód Hatóság javaslatkérő levele | Háttér Társaság

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság javaslatkérő levele

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Elnök Úr!

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság munkája során gyakran találkozik az azonos nemû személyek különbözõ módon történõ hátrányos megkülönböztetésével. Az eljárások során többek között felvetõdik az azonos nemûek tartós együttélésének jogi szabályozatlansága. Ezért a hatóság mellett mûködõ Tanácsadó Testület is foglalkozik e problémakörrel.

A Testület a problémafelvetést - mielõtt szakmai álláspontját kialakítja - széles körben szeretné megvitatni. Összeállítottak egy segédanyagot, melyben felvázolják, hogy a mi kultúránkhoz hasonló országok közül hol és miként szabályozzák az azonos nemû személyek tartós életközösségét. Ezt az anyagot az EBH honlapján is közzétettük és kértük a véleményeket, javaslatokat, észrevételeket a tarsadalmivita [kukac] egyenlobanasmod [pont] hu e-mail címre elküldeni március 15-éig.

A Testület megbízásából ezt a segédanyagot elküldöm Elnök Asszonynak/Elnök Úrnak azzal a kéréssel, hogy az abban foglaltakat minél szélesebb körben vitassák meg, és észrevételeiket küldjék el vagy a fent megadott e-mail címre, vagy hatóságunk címére. (Budapest, 1024. Margit krt. 85) a jelzett idõpontig.

Szíves segítségüket, közremûködésüket elõre is megköszönöm.

Budapest, 2007. február 1.

Üdvözlettel:

 

Dr. Demeter Judit

 

Témák