Homofób ellenegyházat alapított Amerikában a nigériai anglikán érsek | Háttér Társaság

Homofób ellenegyházat alapított Amerikában a nigériai anglikán érsek

Egy évszázados anglikán hagyományt felrúgva, az episzkopális egyház melegbarát irányvonalával elégedetlen amerikai anglikán hívek számára konzervatív alternatívát kínáló anglikán egyházat hívott életre az Egyesült Államokban Peter Akinola nigériai anglikán érsek; az afrikai ország prímása szombaton a virginiai Woodbridge-ben személyesen iktatta be az ellenegyház püspökeként Martyn Minns lázadó episzkopális lelkészt.

Az episzkopálisok elnöklő püspöknője, Katharine Jefferts Schori előzőleg nyomatékosan felszólította Akinolát, hogy ne tegye be a lábát Amerikába és ne iktasson be ellenpüspököt Minns személyében. A nigériai érseknek küldött levelében a püspöknő hangsúlyozta: látogatásával Akinola viszályt szít és megsérti azt az ősi anglikán hagyományt, miszerint a nemzeti egyházak vezetői nem használják vadászterületnek egymás országát. Akinola szerint ez a régi szabály nem érvényes az episzkopális egyház esetében, mert az (a melegek elfogadásával) hűtlen lett a Bibliához. Hasztalanul intette óva az amerikai egyház „belügyeibe való beavatkozástól” a gyűlölet prófétáját Rowan Willams, az anglikán világunió vezetője is.

A Convocation of Anglicans in North America nevű homofób ellenegyház szervezése decemberben kezdődött meg, amikor Virginia állam legjelentősebb gyülekezetei közül kettő elszakadt a liberális többségű episzkopális egyháztól. A kirekesztés és a gyűlölködés jogához ragaszkodó ellenegyházhoz Minns szerint eddig 30, főleg virginiai gyülekezet és 50 lelkész csatlakozott. Az episzkopális egyház adatai szerint több mint 7400 kongregációja közül eddig 45 döntött az elszakadás mellett.

Hatter.hu

Témák