Episzkopális áldás meleg pároknak | Háttér Társaság

Episzkopális áldás meleg pároknak

Az amerikai episzkopális (anglikán) egyházmegyék közül elsőként, az egyházi vezetéssel szembeszegülve, a kaliforniai elfogadott három olyan imádsággyűjteményt, amelyet azonos nemű párok megáldására használhatnak a helyi lelkészek.

Az egyházmegye 500 laikus és klerikus tagból álló október végi közgyűlése szembehelyezkedett az episzkopális püspöki kar azon döntésével is, amellyel a külföldi társegyházak nyomásnak engedve moratóriumot hirdettek további meleg lelkészek püspökké szentelésére.

A melegimádságok elfogadásával valójában csak egy már évek óta létező gyakorlatot szentesítettek formálisan is: a San Franciscóban és környékén működő 82 episzkopális gyülekezet papjai Marc Andrus püspök engedélyével már régóta egyházi áldásban részesíthetik homoszexuális párok házasságát vagy élettársi kapcsolatát.

A püspök a közgyűlésen is a meleg párok megáldása mellett emelt szót.

Kanadában már két anglikán egyházmegye is lehetőséget ad a lelkészeknek arra, hogy Isten áldását kérjék meleg párokra.

Hatter.hu

Témák