A melegek egyenjogúsítása felé haladnak az amerikai presbiteriánusok | Háttér Társaság

A melegek egyenjogúsítása felé haladnak az amerikai presbiteriánusok

Nem önmegtartóztató melegeknek is engedélyezte az amerikai presbiteriánus egyház, hogy papi szolgálatot lássanak el; a 10. legnagyobb amerikai felekezet közgyűlése csütörtökön 53 százalékos többséggel szavazta az indítványt.

A melegek egyenjogúsítása felé tett lépés azonban még nem végleges, mert azt a 175 pesbitérium többségének is jóvá kell hagynia, és két éve még elbukott egy hasonló javaslat.

Nagy meglepetésre, csekély, 51 százalékos többséggel elutasított a közgyűlés egy másik melegbarát indítványt, amely újradefiniálta volna a házasság fogalmát, egy férfi és egy nő helyett két személy kötelékeként határozva meg azt. Az indítvány újbóli előterjesztésére két év múlva, a következő közgyűlésen lesz lehetőség, addig bizottságok rágódnak a témán. A közgyűlésen nem törölték el azt a szankciót sem, amely a melegházasságot celebráló presbiteriánus papokat fenyegeti.

Az egyik leginkább melegbarát amerikai egyház tagjainak számát különböző források 2,1-2,8 millióra teszik. Jelenlegi előírásai szerint csak házasságban élő vagy cölebsz személyek tölthetnek be papi vagy diakónusi tisztséget; a héten elfogadott indítvány töröl minden utalást a szexualitásra, és csak a "Krisztus-imádásnak való örömteli alávetettséget" várja el a jeöltektől.

Az elmúlt években több nagyobb amerikai keresztény felekezet is engedélyezte nem önmegtartóztató melegek papi szolgálatát, köztük az Amerikai Evangélikus Egyház, az Amerikai Episzkopális Egyház és a Krisztus Egyesült Egyháza (UCC). Néhány felekezet lépést tett a melegházasság elismerése felé is, de jelenleg még csak két egyház engedélyezi azt kifejezetten: a Krisztus Egyesült Egyháza és a Gyűlekezetek Unitárius Univerzalisa Szövetsége (UUAC).

Hatter.hu

Témák