Elmarasztalták Chilét, mert elvette a gyerekeket egy meleg nőtől | Háttér Társaság

Elmarasztalták Chilét, mert elvette a gyerekeket egy meleg nőtől

Elmarasztalta Chilét az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága, amiért megvonta három gyermeke felügyeleti jogát egy bírónőtől homoszexualitása és egy másik nővel való együttélése miatt. A Costa Rica-i székhelyű bíróság szerint Chile vétkes az egyenlőség és a diszkriminációmentesség jogának, továbbá a magánélethez fűződő jognak a megsértésében. A chilei kormány azt ígéri, hogy sietve meghajol a nemzetközi bíróság ítélete előtt.

A chilei legfelsőbb bíróság még 2004-ben döntött úgy, hogy a más nővel élettársi kapcsolatban élő Karen Atala bírónő helyett volt férjét illeti meg három leánygyermekük felügyeleti joga. A legfelsőbb bíróság arra hivatkozott, hogy a gyermekek érdekeit tartja szem előtt, a nemzetközi emberi jogi bíróság szerint azonban az indoklás nyelvezetéből és a felhozott érvekből egyértelműen kiviláglik, hogy a legfelsőbb bíróságot a homofób előítélet is jelentős mértékben befolyásolta.

Az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága 72 ezer dollár jóvátétel megfizetésére, a perköltségek megtérítésére és felelősségének nyilvános formában való beismerésére kötelezte a konzervatív, katolikus dél-amerikai államot. Teodoro Ribera chilei igazságügy-miniszter sietett bejelenteni, hogy kormánya a lehető leghamarabb teljesíti a nemzetközi bíróság ítéletében foglaltakat, és hangoztatta, hogy hazája szilárdan tartja magát az emberi jogokhoz és a nemzetközi joghoz.

A Movilh chilei melegszervezet szerint történelmi eseményről van szó, mert első ízben marasztalták el az országot szexuális orientáció alapján történő megkülönböztetésben.

Hatter.hu

Témák