A Gallup 3,4 százalékra becsüli az lmbt-arányt az amerikai lakosságban | Háttér Társaság

A Gallup 3,4 százalékra becsüli az lmbt-arányt az amerikai lakosságban

A valaha volt legnagyobb, 120 ezer ember megkérdezésén alapuló felmérésben 3,4 százalékra becsülte a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű amerikaiak népességen belüli arányát a Gallup közvéleménykutató intézet.

A szexuális orientáció és a genderidentitás mérése különösen nehéz szociológiai kihívást jelent, hiszen komplex társadalmi és kulturális kérdéseket is felvet, ráadásul, mivel az LMBT-emberek számos előítélettel szembesülnek, nagy az esélye, hogy nem fedik fel identitásukat a kérdezőbiztosok előtt. Mindezek okán a kutatók csak hozzávetőleges becslést tudnak adni a másságukat nyíltan vállalók számára, de kérdésfelvetésük így is gyakran korlátozza a kutatásból levonható eredményeiket.

A Gallup, jelen vizsgálatában, például arra a konkrét kérdésre várta a választ, hogy a megkérdezett leszbikusnak, melegnek, biszexuálisnak vagy transzneműnek határozza-e meg magát. A kérdés megfogalmazása okán így csak azokat tudta mérni, akik vállalták identitásukat, de a válaszadók között a kutatók már nem tudják elkülöníteni az egyes csoportokat, emellett nem kapnak választ a megkérdezettek jelenlegi vagy múltbéli szexuális magatartására sem.

A Gallup 120 ezer válaszadó bevonásával készült vizsgálata alapján arra az eredményre jutott, hogy az identitásukat felvállaló leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek társadalmi aránya mintegy 3,4 százalék. A megkérdezettek számát tekintve ez a valaha volt legnagyobb felmérés. A University of Chicago General Social Survey című kutatása során 2000 fős reprezentatív kutatáson kérdezett rá a szexuális orientációra, míg az amerikai egészségügyi minisztérium megbízásából készült 2002-es és 2006-2010 közötti kutatások 12 ezer, illetve 20 ezer fős mintán foglalkoztak a kérdéssel.

A Gallup kutatása az lmbt-közösség demográfiai jellemzőire is rámutat. A lekérdezés szerint a fehér lakosságon belül valamivel kisebb ezek aránya, mint a nem fehér lakosság esetén: előbbi csoportban 3,2 százalék, míg a spanyol, ázsiai és afroamerikai lakosság körében 4 százalék fölötti. A nemek szerinti eltérés igen kismértékű ugyan, de a nők valamivel nagyobb arányban ismerik el szexuális hovatartozásukat, mint a férfiak: a nők 3,3, a férfiak 3,6 százaléka vallotta magát az LMBT csoportba tartozónak.

A korcsoportokat tekintve a legfiatalabbak vállalják fel identitásukat a leginkább. A 18 és 29 évesek 6,4, a 30 és 49 év közöttiek 3,2 százaléka, az 50 év felettiek 2,6, a 65 év felettiek 1,9 százaléka mondta magát odatartozónak. A korcsoport szerinti szűkítés mellett is igaz, hogy a nők jobban vállalják másságukat: a 18 és 29 év közötti nők 8,3, az ugyanennyi idős férfiak 4,6 százaléka határozta meg magát az lmbt közösségbe tartozóként.

A Gallup szerint az lmbt-emberek felülreprezentáltak az alacsonyabb iskolai végzettségű és alacsonyabb jövedelmű csoportokban. A házasok körében 1,3, az egyedülállók körében 7, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők között viszont 12,8 százalék az arányuk. A 18 éven alatti gyereket nevelők között 2,7, a gyermektelenek körében 3,9 százalék az arányuk. Jellemző, hogy a gyermekes és gyermektelen nők között egyező arányban vannak az lmbt-csoportba tartozók, míg a férfiak körében a gyermektelen kategóriában vannak többen.

Forrás: ELTE Társadalomtudományi Kar hírlevél/Hatter.hu

Témák