Deviációk : válogatott tanulmányok | Háttér Társaság

Deviációk : válogatott tanulmányok

CímDeviációk : válogatott tanulmányok
Közlemény típusaSzerkesztett könyv
Kiadás éve1998
KiadóÚj Mandátum
VárosBudapest
Oldalak szám268
Nyelvmagyar
SzerkesztőkBíró, J
ISBN978-963-74-7673-0
Absztrakt

Fülszöveg: "Az antiszociális, normasértő vagy egyszerűen szokatlan viselkedések tanulmányozásának – a szociális gondozással, a humán szempontokat érvényesítő intézmények „emberjogi” szemléletével összefüggő – gazdag, elsősorban új amerikai szakirodalmából készült a tanulmányválogatás. Nem az ítélkezés, hanem a megértés, a rendbontás szimbolikájának felfejtése és „a deviáns jelenségek titokzatos, sötét szobáit” nyitó kulcsok keresése jellemzi a szerzők szociológiai és pszichológiai megközelítésmódját. ; A szerkesztő négy fejezetbe rendezte az anyagot. Az elsőben a kirekesztés, s az ezzel járó stigmatizáció (megbélyegzés) történeti, szociológiai és antropológiai szempontjai kerülnek előtérbe. A különbözőség nyugat-európai felfogása, a csőcselékké minősítés, és általában az idegenség, a barbárság társadalmi szempontjairól olvashatunk. Michel Foucault munkássága, dominancia- és hatalomfelfogása nyomain járnak azok a szerzők, akik az erőszak, az elnyomás mechanizmusainak mélyszerkezeteit vizsgálják; ezek az írások a nők, az állatok repressziójának és – a közvélekedés által deviánsnak minősített – szexuális viselkedés elítélésének, illetve az erről való társadalmi közgondolkozás kérdéseinek analízisét adják. A normativitás, a rend és rendellenesség megítélésének évszázados tradícióiban, különösen a nemi erkölcs szempontjainak általánossá tételében kultúránkban az egyháznak roppant nagy szerepe volt: két tanulmány ezt a perspektívát vizsgálja, a bibliai normákról, a homoszexualitás és leszbikusság megítélésének mély gyökereiről is értekezve. Három, sajátos jelenségeket elemző esettanulmány – a hitleri politika és a csavargók viszonya, a New York-i falfirkálók mentalitásának feltérképezése, az indián rezervátumok öngyilkossági mutatói – ad példát a deviációk alapos történeti és társadalomlélektani kutatására. – Családgondozók, szociális munkával foglalkozó szakemberek, kriminológusok – s az ilyen pályákra felsőoktatási szinten készülők – szakirodalma."

Gyűjtemény
Szakirodalom
Raktári jelzet
bír/dev
Archívumban elérhető
igen
Linkek

Témák