Epidemiológiai Információs Hetilap | Háttér Társaság

Epidemiológiai Információs Hetilap

CímEpidemiológiai Információs Hetilap
Közlemény típusaFolyóirat szám
Kiadás éve2017
SzerzőStraub, IDr.
Szám címeHAZAI INFORMÁCIÓ
Évfolyam24. évfolyam
Szám12. szám
Oldalszám12
Kiadás dátuma2017. március 31
KiadóOrszágos Közegészségügyi Intézet majd az Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Kiadás helyeBudapest
NyelvMagyar
Absztrakt

SZERKESZTŐSÉGI ELKÖSZÖNÉS
Tisztelt Olvasóink! Kedves Kollégák!
Mint Önök előtt ismeretes, az ÁNTSZ országos intézeteinek átszervezése
következtében 2017. március 31-ével szétválásos jogutódlással megszűnt
az Országos Epidemiológiai Központ (OEK). Ennek megfelelően az OEK
kiadványa, az Epinfo sem készülhet tovább változatlan formában a jelentős
szervezeti, illetve személyi változások következtében.
Bizonyára megszokottá vált, hogy az Epinfo az elmúlt 24 évben minden
héten megjelent, és így csaknem negyedszázadon keresztül a maga
eszközeivel segítette, támogatta a hazai járványügyi tevékenységet.
A heti kiadványok és különszámok egységes információs, továbbképzési
gyakorlati tanácsadó szerepet vállaltak fel. A heti bulletinben napjainkig
13 680 oldal terjedelemben az aktuális szakmai információk kerültek
publikálásra, míg különszámokban 3 980 oldalon az OEK módszertani
levelei, útmutatói, tájékoztatói jelentek meg. A Szerkesztőség folyamatos
újításokkal igyekezett továbbfejleszteni a folyóiratot, megőrizve annak
szakmai színvonalát.
A közlések alapját a rendelkezésre álló hazai adatok, a nemzetközi
szervezetek állásfoglalásai, ajánlásai, valamint a hiteles és bizonyítékokkal

98 Epinfo 12. szám
megalapozott szakmai alapelvek és gyakorlatok ismertetése adta. Fontos

szempontként szerepelt az igényes szövegezés és a magyar járványtani-
járványügyi szakmai nyelv tradícióinak, értékeinek megtartása illetve

erősítése is, figyelemmel az új fogalmaknak a hazai járványügyi gyakorlatba
történő bevezetésére.
A 24 évfolyam tartalomjegyzékét áttekintve megelevenednek a múlt
szakmai eseményei, kihívásai. Megállapítható, hogy a folyóirat mind a
hazai, mind a globális jelentőséggel bíró fertőző betegségek, járványok és
az ezekhez kapcsolódó területek valamennyi fontos aspektusát tárgyalta,
így például a betegségek hazai és nemzetközi előfordulását, járványügyi
sajátosságait és azok változásait, a hazai veszélyeztetettséget, a megelőző
ajánlásokat és óvintézkedéseket.
Az Újság hírt adott a számottevő aktuális szakmai programokról,
rendezvényekről és eseményekről.
Az Epinfo-ban megjelenő cikkek szerzői jellemzően az OEK szakemberei –
kiemelten a Járványügyi és a Kórházi járványügyi osztály munkatársai –
voltak. A lap szerkesztése a napi rutin feladatok ellátása mellett, külön
juttatás nélkül történt; az Epinfo hetente történő megjelenése
a szerkesztőségi tagok szakmai elkötelezettségének volt köszönhető.
A médiában és a nemzetközi szakirodalomban megjelenő információk
tengerében az Epinfo folyamatosan biztosította a járványügyi témákban
tájékozódni kívánók számára a hiteles, ellenőrzött szakmai információkat.
2011-ben az Epinfo Szerkesztősége felelősségteljes, példamutató munkája
megbecsüléseként a Nemzeti Erőforrás Minisztertől Elismerő Oklevelet
kapott.
Köszönjük Tisztelt Olvasóink mindenkori érdeklődését, folyamatos
támogatását, visszajelzéseit és bizalmát.

Az Epinfo szerkesztősége

Teljes műhttp://epa.oszk.hu/00300/00398/00722/pdf/EPA00398_epinfo_2017_12.pdf
Kulcsszavak
folyóirat
Magyarország
HIV
HIV/AIDS
Gyűjtemény
Szakirodalom
LMBT vonatkozás
főtéma
Archívumban elérhető
igen
Kulcsszavak: 
folyóirat
Magyarország
HIV
HIV/AIDS

Témák