Találkahelyek, bűnügyi helyszínek és „dzsungel-erkölcsök” : homoszexuális szubkultúra, városi tér és bűnözés Budapesten a 20. század elején | Háttér Társaság

Találkahelyek, bűnügyi helyszínek és „dzsungel-erkölcsök” : homoszexuális szubkultúra, városi tér és bűnözés Budapesten a 20. század elején

CímTalálkahelyek, bűnügyi helyszínek és „dzsungel-erkölcsök” : homoszexuális szubkultúra, városi tér és bűnözés Budapesten a 20. század elején
Közlemény típusaFolyóirat cikk
Kiadás éve2017
FolyóiratSic Itur ad Astra
Évfolyam31
Szám66
Oldal99-116
Nyelvmagyar
SzerzőPerényi, R
Absztrakt

A homoszexualitás – ahogy azt a 20. századi Nagy-Britannia gender-történetét kutató Matt Houlbrook Queer London című munkájában is hangsúlyozza – tipikusan nagyvárosi jelenségnek tekintendő. Könyvének első fejezetében Houlbrook a rendőrségi megfigyelés felől közelítve mutatja be azt a kérdést, hogy a hatalom hogyan definiálta a nyilvános városi terek fogalmát, illetve hogyan korlátozta a nyilvános tér használatát, olykor-olykor behatolva a magánszférába is. Miután a queerek leginkább rejtőzködve élték szexuális életüket, ezért a városi tér, annak különböző típusai rendkívül fontos szerepet játszanak a queer szubkultúra megismerésében. Ebből a gondolatból kiindulva, tanulmányomban kísérletet teszek annak bemutatására, hogy az 1900-as évek elejétől egészen a második világháború kitöréséig a sajtó, valamint a rendőrség Budapesten mely városi terekben lokalizálta a queereket. Mivel a homoszexuális praktikák a vizsgált korszakban a téma medikalizálódásának köszönhetően szexuális devianciának, s egyúttal büntetendő cselekménynek számítottak, ezáltal a queer szubkultúra rejtőzködő mivoltából adódóan a legtöbbször akkor került a nyilvánosság elé, amikor valamiféle bűncselekmény kapcsolódott hozzá. Ezért a téma lehetőséget ad két eltérő deviáns – pontosabban a homoszexualitás esetében a vizsgált korszakban deviánsnak tekintett – viselkedési mód egymáshoz való viszonyának bemutatására is. Bár a magyar fővárosra vonatkozóan korántsem rendelkezünk olyan jó forrásadottságokkal, mint London esetében,5 a korabeli sajtóból, illetve a rendőri szakirodalomból jól azonosíthatók a város azon térformációi, ahol a homoszexuális szubkultúra tetten érhető. A rendőrségi, illetve a sajtódiskurzusban a queerek által használt publikus, félnyilvános, valamint privát terek szinte kizárólag a hatalom és a szubkultúra közötti összeütközések, továbbá a queerek sérelmére elkövetett bűncselekmények kontextusában jelennek meg, így a városi térhasználat queer módozatai is ezeken a konfliktusokon keresztül vizsgálhatók.

Kulcsszavak
1900-as évek
Budapest
történelem
cruising
Büntetőjog
melegek
Gyűjtemény
Szakirodalom
LMBT vonatkozás
főtéma
Raktári jelzet
per/tal
Archívumban elérhető
igen
Kulcsszavak: 
1900-as évek
Budapest
történelem
cruising
Büntetőjog
melegek

Témák