Magyarázat a nemzetközi magánjogról | Háttér Társaság

Magyarázat a nemzetközi magánjogról

CímMagyarázat a nemzetközi magánjogról
Közlemény típusaSzerkesztett könyv
Kiadás éve2020
KiadóWolter Kluwer Hungary
VárosBudapest
Oldalak szám974
Nyelvmagyar
SzerkesztőkCsehi, Z
ISBN978-963-29-5943-6
Absztrakt

A külföldi vonatkozású személyi és gazdasági viszonyok túlterjeszkednek a magyar jogrendszeren, nemzetközi egyezmények és az Európa Unió szabályai adják a keretet és számos részletszabályt. A 2018. január 1-jétől hatályos, a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény szervesen kapcsolódik az uniós és nemzetközi szabályozáshoz, napjaink nemzetközi magánjoga csak ezek egységében és együttes feldolgozásában értelmezhető. Az igényt érvényesítő fél részéről az alapvető kiinduló kérdés, hogy melyik országban lehet vagy célszerű pert indítani, hiszen nem érdemes időt, bosszúságot és pénzt szánni egy perre, ha a választott állam bírósága nem járhat el az ügyben, vagy ha a meghozandó ítélet végrehajthatósága kétséges. A joghatóság hiánya már az adott eljárás elején viszonylag egyszerű védekezési lehetőséget teremt az alperesnek, anélkül, hogy a jogvitában érdemben kellene nyilatkoznia. Ha a felperes nem a megfelelő állam bírósága előtt érvényesíti az igényét, az adott fórum nem járhat el az ügyben. Ebből a megfontolásból kiindulva könyvünk részletesen tárgyalja a joghatóság kérdéseit. Ha viszont már megszületett a külföldi bíróság döntése, akkor vizsgálandó az is, hogy a döntés Magyarországon végrehajtható-e. Ez is olyan kérdés, amelyet célszerű már a perindítás előtt tisztázni. Amennyiben egy adott vitára a magyar jog válasza ismert, ez önmagában még nem elegendő, hiszen nemzetközi vonatkozású ügyekben az alkalmazandó jog – amely nem feltétlenül a magyar jog – érdemben befolyásolhatja az ügy kimenetelét. Az alkalmazandó jog vizsgálata tehát önmagában döntő tényező lehet annak elbírálásában, hogy az igényt lehet-e, vagy célszerű-e egyáltalán érvényesíteni.

Jelen magyarázat útmutatót ad a nemzetközi magánjog napjainkra egyre bonyolultabbá váló anyagi jogi és eljárási kérdéseihez, a szabályozást jogterületek szerint – például családjog, dologi jog, öröklés, kártérítési jog, valamint szerződésekre alkalmazandó jog meghatározása – tárgyalva, kitérve a lehetséges átfedésekre is. A magyarázat egyedülálló módon tudományos igényességgel, szerves egységben, egymáshoz való viszonyában mutatja be az Európai Unió vonatkozó joganyagát az irányt mutató uniós bírósági ítéletekkel, a nemzetközi egyezmények jogával és a megújult magyar szabályozással, ráirányítva a figyelmet a jogalkalmazás gyakorlati problémáira, az anyagi jog és az eljárásjog összefüggéseire. A kiadvány mindemellett a külföldi jog alkalmazásának gyakorlati kérdéseiben is hasznos megoldásokkal segíti a jogkereső közönséget. A kiadvány kitér a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat nemzetjközi jogi vonatkozásaira is.

Kulcsszavak
monográfia
nemzetközi jog
bejegyzett élettársi kapcsolat
azonos neműek házassága
LMBTQI
Gyűjtemény
Szakirodalom
LMBT vonatkozás
érintőleges
Archívumban elérhető
nem
Linkek
Kulcsszavak: 
monográfia
nemzetközi jog
bejegyzett élettársi kapcsolat
azonos neműek házassága
LMBTQI

Témák