Gyakorlati elmekórtan | Háttér Társaság

Gyakorlati elmekórtan

CímGyakorlati elmekórtan
Közlemény típusaKönyv
Kiadás éve1897
KiadóMagyar Orvosi Könyvkiadó Társulat
VárosBudapest
Oldalak száma542
Sorozat címeA Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára
Nyelvmagyar
SzerzőMoravcsik, EEmil
Absztrakt

A második kiadást teljesen átdolgozva és lényegesen kibővítve bocsátom közre., Itt is épen úgy, mint az elsőnél, a fősúlyt a gyakorlati szükséglet kielégítésére fektettem, azon kívül különös figyelemmel voltam arra, bogy a tiszti és törvényszéki orvosi vizsgákra készülők a megkívánt elme- kórtani anyag felett kellő tájékozást nyerjenek. A munka megírásánál első sorban önálló tapasztalataimat és észleleteimet vettem irányadóul s eddig megjelent szak- közleményeimet is teljes mértékben felhasználtam, e mellett azonban oda törekedtem, hogy az általánossá vált, vagy legalább is a szakemberek többsége által hangoztatott psy- chiatricus felfogás domborodjék ki leginkább s épen ezért az egyes helyeken külön megnevezett szerzőkön kívül főleg Meynert, Krafft-Ebing, Scliüle, Kraepelin, Kirchhoff, Ziehen és Griesingernek Levinstein-Schlegel által átdolgozott tankönyvét és Magnan psychiatricus előadásait részesítettem nagyobb figyelemben. Az egyes elmekórformákat saját észleleteimből merített kórrajzok által igyekeztem megvilágítani. Az elmekórtan egyes speciálisabb kérdéseire, az elme betegek jogvédelmére vonatkozólag hazai irodalmunkban Schwartzer Ottó «Psychiatriai jegyzetek», «Az elmebetegek jogvédelme» és a «Közigazgatási elmekórtan» czímű munkái nyújtanak bővebb tájékozódást. A mű A nemi ösztön rendellenességei című fejezete, a szadizmust és mazochizmust követően tárgyalja a "perverz, homosexualis nemi ösztönt", így a férfi és női "urningizmust". A szerző idézi ezzel kapcsolatban Ulrichs, Kraft-Ebbing és Westpahl megállapításait is.

Eredeti címGyakorlati elmekórtan
Kulcsszavak
monográfia
pszichológia
orvostudomány
LMBTQI
Gyűjtemény
Szakirodalom
LMBT vonatkozás
jelentős
Raktári jelzet
mor/gyak
Archívumban elérhető
igen
Kulcsszavak: 
monográfia
pszichológia
orvostudomány
LMBTQI

Témák