A Dung Beetle in Distress: Hans Christian Andersen Meets Karl Maria Kertbeny, Geneva, 1860: Some Notes on the Archaeology of Homosexuality and the Importance of Tuning | Háttér Társaság

A Dung Beetle in Distress: Hans Christian Andersen Meets Karl Maria Kertbeny, Geneva, 1860: Some Notes on the Archaeology of Homosexuality and the Importance of Tuning

Cím A Dung Beetle in Distress: Hans Christian Andersen Meets Karl Maria Kertbeny, Geneva, 1860: Some Notes on the Archaeology of Homosexuality and the Importance of Tuning
Közlemény típusaKönyvfejezet
Kiadás éve1998
Könyv címe Scandinavian Homosexualities : Essays on Gay and Lesbian Studies
KiadóRoutledge
VárosNew York
Oldalszám139-161
Nyelvangol
SzerzőBech, H
ISBN978-1-315-86539-3
Absztrakt

A dán meseíró (akinek meséi talán elsősorban felnőtteknek szólnak) 1860-ban találkozott Karl Maria Kertbenyvel - aki állítólag megalkotta a "homoszexuális" kifejezést (először 1868-ban egy magán kéziratban használta). A találkozás óriási kétségbeesést okozott Andersenben; hogy mi történt, mégis rejtély maradt. Andersen meséinek és iratainak alapos tanulmányozása azonban támpontot ad a válaszhoz. A cikk a megbélyegzés borzalmaival foglalkozik; de a megbélyegzést is tárgyalja, mint csupán egy kisebb részét annak, ami a modern homoszexualitás kialakulásában zajlik. Mindenekelőtt Andersen hangulatai tűnnek fontosnak és azonosíthatónak számunkra, melegek számára; általánosabban szólva, felkavaróan közel állnak a posztmodern léthez.

In 1860, the Danish fairy tale writer (whose fairy tales are perhaps primarily for grown-ups) met Karl Maria Kertbeny - who is supposed to have coined the term “homosexual” (first used in a private manuscript in 1868). The meeting caused immense despair in Andersen; yet what happened has remained a mystery. A careful study of Andersen's fairy tales and papers, however, provides a clue to an answer. The article deals with the horrors of being labelled; but it also discusses labelling as merely a minor part of what goes on in the making of the modern homosexual. Above all, Andersen's moods seem important and identifiable to us as homosexuals; more generally, they seem stirringly close to postmodern existence.

Kulcsszavak
esszé
történelem
1860
Genf
Hans Christian Andersen
Kertbeny Károly
találkozás
napló
melegek
Gyűjtemény
Szakirodalom
Raktári jelzet
bec/dun
Archívumban elérhető
igen
Kulcsszavak: 
esszé
történelem
1860
Genf
Hans Christian Andersen
Kertbeny Károly
találkozás
napló
melegek

Témák