Expanding Equality Protections in Goods and Services : Irish and EU Perspectives | Háttér Társaság

Expanding Equality Protections in Goods and Services : Irish and EU Perspectives

CímExpanding Equality Protections in Goods and Services : Irish and EU Perspectives
Közlemény típusaKonferencia előadás
Konferencia éve2010
Konferencia címeExpanding Equality Protections in Goods and Services
SzervezőThe Equality Authority
VárosDublin
Oldalszám94
Nyelvangol
SzerzőAuthority, TEquality
ISBN978-1-905628-95-7
Absztrakt

Írország 2000 és 2008 közötti, az egyenlő bánásmódról szóló törvényei tiltják a megkülönböztetést, és elősegítik az esélyegyenlőséget az áruk és szolgáltatások nyújtása során kilenc egyenlőségi ok - nem, családi állapot, családi állapot, családi állapot, életkor, szexuális irányultság, fogyatékosság, vallás, faj és a vándorló közösséghez való tartozás - tekintetében. Az úttörő jelentőségű jogszabály hatálybalépése óta eltelt évtizedben az Esélyegyenlőségi Hatóság megbízatását arra használta fel, hogy stratégiai ügyeket indítson az egyéneknek az áruk és szolgáltatások nyújtása során a megkülönböztetéssel szembeni védelemhez való jogának fenntartása érdekében. Úgy véljük, hogy ez a munka rendkívül fontos, mivel a szolgáltatásokhoz, különösen az oktatáshoz és a lakhatáshoz való hozzáférés alapvetően befolyásolhatja az egyén életminőségét és jövőbeli lehetőségeit. Írország egyenlőségi jogszabályai az EU kontextusában helyezkednek el. Az Európai Unió az elmúlt két évtizedben az egyenlőség védelmének megerősítésén dolgozott a foglalkoztatás, az áruk és a szolgáltatások területén. Az EU jelenleg tárgyalja a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról szóló új irányelv paramétereit, amely az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok nyújtása tekintetében bővítené az egyenlőség védelmét. Ebben az összefüggésben az Egyenlő Bánásmód Hatóság úgy vélte, hogy időszerű egy olyan konferencia szervezése, amely lehetőséget nyújt az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának vizsgálatára, valamint a többoldalú megközelítések elfogadásával kapcsolatos uniós perspektívák feltárására. Örömünkre szolgált, hogy a Bővülő egyenlőségi védelem az áruk és szolgáltatások terén: május 21-én megrendezett ír és uniós perspektívák című konferencia lehetővé tette számunkra, hogy vezető uniós és ír jogi szakértők és gyakorlati szakemberek együtt vitassák meg az áruk és szolgáltatások terén az egyenlőség védelmének végrehajtásával, e védelem kiterjesztésével, a több alapon történő megközelítés elfogadásával és az egymással versengő jogok közötti ítélkezéssel kapcsolatos jogi összetettséget. Az Egyenlőségi Hatóság köszönetet mond az Európai Unió PROGRESS (2007-2013) foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programjának, amely mind a konferencia, mind az ezt követő eljárás finanszírozását biztosította. Szeretnénk köszönetet mondani Mary White T.D.-nek, az egyenlőségért, integrációért és emberi jogokért felelős miniszternek is, amiért hozzájárult a konferencia elindításához, és hogy folyamatosan támogatja az e területen végzett munkánkat. Külön köszönetet szeretnénk mondani közreműködőinknek - Mark Bell professzornak, Dr. Colm O'Cinneide-nek, Farkas Lillának, Dr. Tony McGleenannak, Carol Ann Woulfe-nak, Geraldine Hynesnek és Garrett O'Neill úrnak -, akik előadásokat tartottak a konferencián, és értő cikkeket készítettek ehhez a kiadványhoz. Úgy vélem, hogy ezek a cikkek nagyban hozzájárulnak e kulcsfontosságú terület megértéséhez.

Ireland's Equal Status Acts 2000 to 2008 prohibit discrimination and promote equality of opportunity in the provision of goods and services across nine equality grounds – gender, family status, marital status, age, sexual orientation, disability, religion, race and membership of the Traveller community. In the decade since this pioneering legislation first came into force, the Equality Authority has used its mandate to take strategic cases upholding individuals’ rights to be protected from discrimination in the provision of goods and services. We believe this work to be of great importance, as access to services, particularly education and accommodation, can influence fundamentally an individual’s quality of life and future potential. Ireland’s equality legislation is situated within an EU context. The European Union has worked over the past two decades to strengthen equality protections in the areas of employment, goods and services. The EU is currently discussing the parameters of a new Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation that should expand the equality protections available in terms of access to and delivery of goods and services. In this context, the Equality Authority considered it opportune to organise a conference that would provide an opportunity to examine the implementation of the equal status legislation and to explore EU perspectives on adopting multi-ground approaches. We were delighted that the Expanding Equality Protections in Goods and Services: Irish and EU Perspectives conference, held on 21 May 2010, enabled us to bring together leading EU and Irish legal experts and practitioners to debate the legal complexities involved in implementing equality protections in goods and services, expanding those protections, adopting multi-ground approaches and in adjudicating between competing rights. The Equality Authority would like to thank the European Union Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007–2013) which provided the funding both for the conference and for these subsequent proceedings. We would also like to thank Ms Mary White T.D., Minister for Equality, Integration and Human Rights, for agreeing to launch the conference and for her continuing support for our work in this area. We would like to extend a special thanks to our contributors – Professor Mark Bell, Dr Colm O'Cinneide, Ms Lilla Farkas, Dr Tony McGleenan, Ms Carol Ann Woulfe, Ms Geraldine Hynes and Mr Garrett O'Neill – who presented papers at the conference and have prepared insightful articles for this publication. I believe that these articles greatly enhance our understanding of this key area.

Teljes műhttps://www.ihrec.ie/app/uploads/download/pdf/expanding_equality_protections_in_goods_and_services_conference_proceedings.pdf
Kulcsszavak
konferenciakiadvány
jogtudomány
Európai Unió
esélyegyenlőség
antidiszkrimináció
szolgáltatás
áru
Írország
LMBTQI
Gyűjtemény
Szakirodalom
LMBT vonatkozás
jelentős
Raktári jelzet
equ/exp
Archívumban elérhető
igen
Kulcsszavak: 
konferenciakiadvány
jogtudomány
Európai Unió
esélyegyenlőség
antidiszkrimináció
szolgáltatás
áru
Írország
LMBTQI

Témák