LMBTQI szószedet | Háttér Társaság

LMBTQI szószedet

aszexuális: Olyan ember, aki nem érez szexuális vonzalmat egyik nem felé sem. Egyes aszexuális emberek érezhetnek vágyat pl. az önkielégítésre, azonban általában nem vágynak partnerrel megélt szexualitásra.

biológiai nem: Az emberek besorolása 'nő' és 'férfi' kategóriákba testük alapján (angolul: sex). 

biszexuális: Olyan ember, aki mind férfiakhoz mind nőkhöz vonzódik. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy férfiakkal és nőkkel is létesít szexuális vagy érzelmi kapcsolatot, vagy hogy ezt párhuzamosan tenné.

cisznemű: Olyan személy, akinek a nemi identitása és/vagy nemi önkifejezése megegyezik a születéskor számukra kijelölt nemmel, a transznemű ellentéte. 

előbújás: Az előbújás (angolul: coming out) az  a folyamat, amely során egy LMBTQ ember felismeri, elfogadja, majd másokkal is megosztja, hogy a többségitől eltérő a szexuális irányultsága és/vagy a nemi identitása.

genderqueer: Olyan személy, akinek nemi identitása a női és férfi kategóriákon kívül esik.

heteronormativitás/cisznormativitás: Olyan kulturális normarendszer, amelyben az az elfogadott és az számít “természetesnek”, ha valaki heteroszexuális és cisznemű - ami ettől eltér, az természetellenes, betegség, deviancia.

interszex: Interszexnek nevezzük azokat az embereket, akik a nemi anatómiai jellegek (kromoszómák, hormonok, testfelépítés, külső és belső nemi szervek) olyan kombinációjával rendelkeznek, amelyek alapján nem sorolhatóak be anatómiailag egyértelműen a férfi-női kategóriákba. Az interszex állapotok egy része már a születéskor egyértelmű, de előfordul az is, hogy csak a nemi fejlődés egy későbbi szakaszában veszik észre. Az interszex állapotoknak számos válfaja létezik, ezért inkább ernyőfogalom, mint szűk értelemben vett kategória.

LMBTQI: A leszbikus, meleg, biszexuális, trasznemű, queer és intszex szavak kezdőbetűiből képzett betűszó, a szexuális és nemi kisebbségek átfogó megnevezése.

meleg, leszbikus: Egy férfit, aki férfiak iránt érez romantikus vagy szexuális vonzalmat, melegnek hívunk. A nőkhöz vonzódó nőkre leggyakrabban a leszbikus szót használjuk, bár vannak olyan nők, akik magukra szintén a meleg szót használják.

nem kifejezése/nemi önkifejezés: Az a mód, ahogyan egy ember a külső megjelenésével és/vagy viselkedési, öltözködési, hajviseleti, hangbeli, testi és egyéb külső és fizikai jellemzőivel kifejezi önmagát.

nemi identitás: Minden ember mélyen és egyedi módon megélt társadalmi neme, amely megegyezhet a személynek születéskor tulajdonított biológiai nemmel vagy eltérhet attól. Beletartozik az egyén személyes testérzete (amelyhez kapcsolódhat a testi megjelenés vagy működés saját szándékból történő megváltoztatása orvosi, műtéti vagy egyéb úton) és a társadalmi nem egyéb kifejezési eszközei, mint például az öltözködés, a beszédstílus vagy a gesztusok.

queer: A queer olyan embereket jelöl, akik számára a szexuális irányultság és a nemi identitás képlékeny, nem csupán két pólusban képzelhető el (hetero/meleg vagy leszbikus; férfi/nő). A queer másik jelentése szerint egy gyűjtőszó olyan egyénekre, akik nem heteroszexuálisak és/vagy ciszneműek. Emellett a queer politikai állásfoglalást is jelent, amely ellenzi nemcsak a domináns heteronormatív struktúrákat, hanem a mainstream LMBT mozgalmak hagyományos politikáját is. Angol nyelvterületen eredetileg (és a mai napig) szitokszó (mint a “buzi”), amit a közösség sok helyen visszakövetelt magának.

szexuális irányultság / orientáció: Szexuális irányultság alatt az egyén azon képességét értjük, hogy azonos nemű, más nemű vagy bármely nemű személyek iránt képes mély érzelmi és szexuális vonzalmat érezni, illetve velük intim és szexuális kapcsolatot kialakítani.

társadalmi nem: Azokat a nemi szerepeket, elvárásokat és önkifejezési módokat tartalmazza, amelyeket a társadalom egy nemhez társít. 

transz/transznemű: Gyűjtőfogalom azokra, akiknek a nemi identitása és/vagy nemi önkifejezése eltér a születéskor számukra kijelölt nemtől. Ide tartoznak többek közt akik transzszexuális vagy transz emberként, transzvesztitaként, nem-binárisként, stb. határozzák meg magukat. Nem minden transz ember változtatja meg a testét, veti alá magát műtétnek, hormonterápiának. Transzneműként éppúgy lehet valaki leszbikus, meleg, biszexuális, heteroszexuális vagy más szexuális irányultságú, mint nem-transzneműként.

transzszexuális: Manapság leginkább úgy szoktuk a transzszexualitást meghatározni, hogy ők a transznemű emberek azon csoportja, akik binárisak, tehát egyértelműen férfiként vagy nőként azonosítják magukat és ez nem azonos a születéskori besorolásukkal. Ez az állapot független attól, hogy az adott személy milyen jogi nemmel rendelkezik (milyen neműként van feltüntetve a papírjain) és milyen kezeléseket kíván vagy nem kíván igénybe venni, illetve vett igénybe. Medikalizációs jellege miatt egyre ritkábban használt, elavult fogalom - helyette inkább a transz/transznemű ajánlott, kivéve, ha valaki kifejezetten transzszexuálisként utal magára.

transzvesztita: Olyan ember, akinek férfi a nemi identitása, de időnként nőként öltözködik, vagy fordítva. A transzvesztita (angolul: crossdresser) emberek általában (de nem kizárólag) a születésükkor kijelölt nemükkel azonosulnak. Van olyan transzvesztita, aki pénzkereseti lehetőség miatt ölti magára a másik nem szerepét a színpadon. Bár fontos kulturális szerepük leginkább a meleg férfi kultúrában van, a transzvesztita emberek is lehetnek bármilyen szexuális orientációjúak.

Témák