Alapelvek, értékeink | Háttér Társaság

Alapelvek, értékeink

Szakmai hozzáértés. Egyesületünk törekszik szolgáltatásainak minél magasabb szakmai színvonalon történő nyújtására. Szolgáltatásaink kialakítása során figyelembe vesszük a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat; önkénteseink és munkatársaink csak alapos szakmai felkészítés után vehetnek részt a munkában; biztosítjuk folyamatos továbbképzésüket.

Szolidaritás. Tevékenységünk alapja az LMBTQI közösség tagjai közötti szolidaritás és együttműködés más kisebbségi vagy hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportokkal.

Empátia. Segítő szolgáltatásaink nyújtása során alapelvünk az empátia. Célunk a segítségnyújtás, ezért tartózkodunk ügyfeleink minősítésétől, törekszünk sajátos helyzetüknek megfelelő egyéni megoldások megtalálásában.

Bizalmasság. Munkánk során az adatvédelmi alapelveket messzemenőkig betartjuk, a hozzánk fordulók adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére csak az ügyfél kifejezett beleegyezése esetén adjuk át.

Sokszínűség. Egyesületünk értéknek tekinti az LMBTQI közösség sokszínűségét, szolgáltatásainkat korra, nemre, fajra vagy etnikai származásra, hitre, fogyatékosságra, szexuális irányultságra és nemi identitásra tekintet nélkül bárki számára hozzáférhető módon nyújtjuk.

Önkéntesség. Tevékenységünk során nagyban építünk az önkéntesek munkájára, valljuk, hogy a közösség érdekében végzett civil munka nemcsak a társadalom, de az abban résztvevők számára is hasznos.

Témák