Horváth Ákos | Háttér Társaság

Horváth Ákos

Horváth Ákos

projektkoordinátor, HIV/AIDS Program (2018)

Okleveles szociális munkás. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen (2014) és a Semmelweis Egyetemen (2016) végezte. Jelenleg a Wesley János Lelkészképző Főiskola családkonzulens szakirányú hallgatója. 2014 és 2017 között az Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat, 2017 és 2018 között a DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat munkatársa. 2015-ben elvégezte a Háttér Társaság Információs és Lelkisegély Szolgálatának képzését. 2018-ban projektkoordinátori feladatokat látott el.

Témák