Alapszabály | Háttér Társaság

Alapszabály

Az egyesület felépítését és működését szabályozó legfontosabb dokumentum az Alapszabály. Ez a dokumentum rendelkezik a tagok jogairól és kötelezettségeiről; a taggá válás feltételeiről; valamint az egyesület legfőbb döntéshozó szervének, a Taggyűlésnek a működéséről.

Az Alapszabály emellett rendelkezik az egyesület napi működését irányító ügyintéző és képviseleti szerv, a háromtagú Ügyvivő Testület; valamint az egyesület jogszerű működését felügyelő szerv, a Felügyelő Bizottság megválasztásáról és működéséről. Az Alapszabály emellett tartalmazza az egyesület gazdálkodására és a nyilvános működés biztosítására vonatkozó legfontosabb szabályokat.

Az egyesület Alapszabályát csak a Közgyűlés módosíthatja. Az Alapszabály szövege utoljára 2018 májusában változott.

Témák