Stratégiai terv | Háttér Társaság

Stratégiai terv

Kulcsszavak: 
stratégiai terv

Az egyesület jelenleg hatályos stratégiai tervét 2023 márciusában fogadta el, három éves időszakra. A terv a 2023-2025 közötti időszakra határozza meg az egyesület által követendő fejlesztési irányokat és célokat, iránymutatásul szolgálva az egyesület valamennyi tevékenységéhez. 

A terv az egyesület tagságának, munkatársainak és önkénteseinek aktív hozzájárulására épül, valamint törekedtünk szolgáltatásaink igénybevevőinek, illetve a tevékenységünk elsődleges célcsoportját jelentő LMBTQI közösség véleményének beépítésére is. Ennek érdekében az LMBTQI Kutatás 2023 c. online kérdőíves kutatás keretében rákérdeztünk a közösség prioritásaira. A kérdőív vonatkozó blokkját több mint kétezren töltötték ki. Emellett valamennyi programunk részletes helyzetfelmérést és saját stratégiai tervet készített, és elkészítettük az egyesület munkájának alapját jelentő változáselméleti modellt is. 

A stratégiai terv végrehajtására az egyesület minden évben munkatervet dolgoz ki, és az előrehaladásról évente jelentést készít. 

Témák