Stratégiai terv | Háttér Társaság

Stratégiai terv

Az egyesület jelenleg hatályos stratégiai tervét 2013 májusában fogadta el, három éves időszakra. A terv a 2013-2015 közötti időszakra határozza meg az egyesület által követendő fejlesztési irányokat és célokat, útmutatásul szolgálva az egyesület valamennyi tevékenységéhez. 

A tervben foglaltak az egyesület tagságának, vezetőségének és célcsoportjának hozzájárulására épülnek. A célcsoport bevonása érdekében felhívást tettünk közzé honlapunkon, amelyben arra kértük az LMBTQI közösség tagjait és támogatóit, írják meg véleményüket arról, szerintük mivel kellene az egyesületnek a következő időszakban foglalkoznia. A tervezés második szakaszában valamennyi programunk részletes helyzetfelmérést és saját stratégiai tervet készített. A beérkezett visszajelzések és a programok stratégiai elképzelései alapján a végleges tervezetet egy erre a célra felállított munkacsoport készítette el. A stratégiai tervet az egyesület 2013. május 12-i közgyűlése fogadta el. 

A stratégiai terv hat szervezeti szintű fejlesztési célt, illetve az egyes programok saját prioritásait tartalmazza. A stratégiai terv végrehajtására az egyesület minden évben munkatervet dolgoz ki, és az előrehaladásról évente jelentést készít. 

Témák