Gyermekvédelmi tájékoztató | Háttér Társaság

Gyermekvédelmi tájékoztató

A Háttér Társaság minden munkaterületén elkötelezett a gyermekek védelme mellett. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével (Magyarországon kihirdetve: 1991. évi LXIV. törvény) összhangban gyermeknek tekintünk mindenkit, aki nem töltötte be a 18. életévét. Többek között a következő konkrét lépésekkel biztosítjuk a szolgáltatásainkhoz forduló, az általunk vezetett kutatásokban, képzéseinken vagy közösségi, kulturális eseményeinken részt vevő gyermekek jóllétét:

  • tiszteletben tartjuk és meghallgatjuk őket;
  • felmérjük, ha szükséges, jogász és pszichológus munkatársunk segítségével, hogy a hozzánk forduló kiskorúak szempontjából jelent-e kockázatot szüleik, illetve törvényes képviselőjük bevonása; amennyiben nem, a szülőket / törvényes képviselőt is bevonjuk problémáik megoldásába; amennyiben igen, ezt nem tesszük;
  • mindenben a gyermek mindenek felett álló érdeke szerint járunk el;
  • a kiskorúakat érintő sajátos kérdések szerepelnek munkatársaink képzésében.

Mindenki biztos lehet abban, hogy gyermeke biztonságban van, ha a Háttér Társaság szolgáltatásait veszi igénybe vagy rendezvényein vesz részt.

Témák