A bejegyzett élettársakat a bevándorlás során is családtagnak kell tekinteni | Háttér Társaság

A bejegyzett élettársakat a bevándorlás során is családtagnak kell tekinteni

A bejegyzett élettársakat a bevándorlás során is családtagnak kell tekinteni

2019. január 1-én jelentősen megváltozott a magyar állampolgárok külföldi családtagjaira vonatkozó szabályozás. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal most megerősítette: a változás a bejegyzett élettársakat érdemben nem érinti, ők továbbra is családtagként jogosultak Magyarországra belépni és itt tartózkodni.

Az idei év január elsejéig a magyar állampolgárok harmadik (EU-n kívüli) országból származó családtagjaira a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény vonatkozott, egy jogszabályváltozás következtében ugyanakkor 2019. január 1. óta a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény vonatkozik rájuk. Míg a korábbi jogszabály nevesítette a bejegyzett élettársakat a beutazásra és tartózkodásra jogosult családtagok között, az új jogszabály ilyen kifejezett említést a bejegyzett élettársakra nem tesz, amit többen úgy értelmeztek, hogy a bejegyzett élettársak családtagként történő elismerése megszűnt.

A helyzet tisztázása érdekében a Háttér Társaság a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalhoz fordult, amely megerősítette, hogy bár a 2007. évi II. törvény a bejegyzett élettársakat a családtagok között nem sorolja fel, a házastársakat viszont igen, így a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényben szereplő ún. általános utalószabály (3. § (1)) alapján a házastársak fogalmába a bejegyzett élettársak is beleértendők. Tehát a bejegyzett élettársak továbbra is jogosultak családtagként Magyarországra belépni és itt tartózkodni. A Hivatal kérésünkre ezt az információt a honlapján szereplő tájékoztatóba is felvette.

A jogszabályváltozás ugyanakkor negatívan érinti azokat a párokat, akik házasság / bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül, élettársi kapcsolatban vagy közjegyzői nyilvántartásba vett élettársi kapcsolatban élnek. Ők ugyanis mostantól nem jogosultak családtagként Magyarországon tartózkodni: vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek, vagy csak munkavállalási (esetleg egyéb célú) vízummal, ill. tartózkodási engedéllyel léphetnek be az országba, ill. tartózkodhatnak itt huzamosabb ideig. A változás az EU-s állampolgárok családtagjait nem érintette; az a furcsa helyzet állt tehát elő, hogy Magyarország kedvezőbb elbánásban részesíti a külföldi párokat, mint saját állampolgárait.

Témák