A FEMM Bizottsággal találkoztunk | Háttér Társaság

A FEMM Bizottsággal találkoztunk

A FEMM Bizottsággal talákoztunk

A FEMM Bizottság delegációjának célja, hogy felmérje a nemek közötti egyenlőség általános állapotát Magyarországon a következő szempontok vizsgálatával: az Isztambuli Egyezmény végrehajtása, különös tekintettel az erőszak áldozataira, a szexuális  és reproduktív jogokra, a nők részvételére a politikai és gazdasági életben, valamint a roma nők helyzetére. E célból a szakbizottsági delegáció 2018. február 13-án az e területen dolgozó civil szervezetekkel is megbeszélést szervezett, erre meghívást kapott a Háttér Társaság is.

A találkozón szó esett az egyes civil szervezetek (a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a NANE, a Patent Egyesület és a TASZ mellett a Háttér Társaság) tevékenységéről és tapasztalatairól. Több szervezet mellett a Háttér is kitért a civil szervezetek ellen irányuló kormányzati kommunikációra és jogalkotási lépésekre. Beszéltünk a gyűlölet-bűncselekmények és a hátrányos megkülönböztetés áldozatait segítő munkánkról, külön kitérve olyan területekre, amelyeken nagyon gyakori vagy éppen jogszabályban rögzített a hátrányos megkülönböztetés, mint pl. az oktatási, a munkahelyi hátrányos megkülönböztetés és a gyermekvállalás.

A beszélgetésen résztvevő európai parlamenti képviselők (Maria Noichl, Angelika Mlinar, Terry Reintke és Járóka Lívia) érdeklődésükről és támogatásukról biztosították a fontos áldozatsegítő és érdekérvényesítő munkát végző jogvédő szervezetek

Kép: Committee on Women's Rights and Gender Equality of the European Parliament/Facebook

Témák