A kormányzati homo- és transzfóbia miatt kevés LMBTQI fiatal számíthat a családjára, tanáraira | Háttér Társaság

A kormányzati homo- és transzfóbia miatt kevés LMBTQI fiatal számíthat a családjára, tanáraira

A kormányzati homo- és transzfóbia miatt kevés LMBTQI fiatal számíthat a családjára, tanáraira

A Háttér Társaság 2022 február és 2024 január között az Európai Unió támogatásával Colourful Childhood - Sokszínű Gyermekkor - Veszélyeztetett LMBTQI gyermekek helyzetének megerősítése a nemi alapú erőszak leküzdése érdekében Európa szerte címmel képzési, fejlesztési és tudatosságnövelő projektet valósít meg 7 másik európai szervezettel konzorciumban.

A projekt célja az európai LMBTQI fiatalok helyzetének megismerése a COVID-19 járványt követő időszakban, illetve hatékony stratégiák kidolgozása annak érdekében, hogy ne essenek áldozatul a nemi alapú erőszaknak. A projekt első szakasza az egyes országokban az LMBTQI fiatalok által elszenvedett erőszak, megküzdési stratégiáik, illetve jóllétük felméréséből állt. Ez magában foglalta a gyermekekkel folytatott fókuszcsoportos interjúkatokat (Magyarországon ezek a propaganda törvény miatt nem valósulhattak meg), a szakemberekkel és szervezetekkel készített interjúkat, valamint az LMBTQI identitású, 15-17 éves fiatalok körében végzett online kérdőíves felmérést. 

A felméréseink alapján elmondható, hogy a megkérdezett tinédzserek elsősorban a barátaikra számíthatnak ha nehéz időszakot élnek át, másodikként pedig az édesanyjukat jelölték meg. Az apai támogatást megelőzik a romantikus partnerek, így elmondható, hogy a családi elfogadás (főként apai részről) még mindig problémát jelent az LMBTQI-gyerekek számára. A legközelebbi hozzátartozóiktól tapasztalt elutasítás számos mentális egészségügyi probléma, például depresszió, szorongás, önkárosítás és öngyilkos magatartás kockázati tényezője lehet. 

Adataink szerint a világjárvány kezdete óta az LMBTQI-gyerekek által elszenvedett erőszak leggyakoribb formája az érzelmi bántalmazás volt. A legvalószínűbb elkövetők ismeretlen személyek voltak, akiket a szülők követtek, míg a legkevésbé az egészségügyi szakemberektől kellett tartaniuk. Az erőszak második leggyakoribb formája az online zaklatás volt, ahol az ismeretlenek voltak a legvalószínűbb elkövetők.

Az egészséges fejlődéshez az LMBTQI fiataloknak pozitív példaképekre és pontos információkra van szükségük az LMBTQI témákról, amelyek a magyar állami iskolai és gyermekvédelmi rendszerben alig állnak rendelkezésre. Interjúalanyaink megosztották az iskolai tapasztalataikat arról, hogy az elmúlt évek LMBTQI-ellenes kormányzati narratívája sok iskolában és sok tanár számára ellehetetleníti, hogy szabadon beszéljenek az LMBTQI témákról, és a kirekesztő légkör egyre inkább jellemző az iskolákra is. Csak a legjogtudatosabb, iskolákban dolgozó szakemberek döntenek úgy, hogy továbbra is beszélnek ezekről a témákról, és megadják a diákoknak a fejlődésükhöz szükséges információkat. A legtöbb tanár, és más gyermekekkel foglalkozó szakember fél a következményektől, és az állásuk elvesztésétől tartva cenzúrázza önmagát.

Számos szakember és civil szervezet erőfeszítései ellenére a magyar fiatalok igényeit ritkán csatornázzák be jogszabályokba és a szakpolitikákba, az LMBTQI gyermekek igényeit és véleményét pedig még kevésbé veszik figyelembe. Magyarországon az LMBTQI emberekről szóló közbeszéd (amelyet a politikusok és az állami média is erősít) egyre ellenségesebb. Ugyanakkor az interjúkból kiderül, hogy az elmúlt 10 évben javult a helyzet, főként azért, mert egyre több ember bújik elő, amely hatással van a közvetlen környezetükre.

Több interjúalanyunk elmondása szerint az idősebb szakemberek gyakran még mindig megragadnak az LMBTQI emberek patologizáló megközelítésénél. Mivel ezek a témák alulreprezentáltak a szakemberek képzésében, gyakran nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel és információkkal ahhoz, hogy megfelelően támogassák az LMBTQI fiatalokat.

Többek között ennek orvoslására készítettük el kézikönyvünket, ami hasznos lehet minden olyan szakembernek, aki gyerekekkel foglalkozik - tanároknak, pszichológusoknak, szociális munkásoknak, védőnőknek.

Témák