“A másság nem az ereszcsatornán kúszott le közénk” - Csehy Zoltán 2020 Háttér-díjazottja | Háttér Társaság

“A másság nem az ereszcsatornán kúszott le közénk” - Csehy Zoltán 2020 Háttér-díjazottja

A Háttér-díj üvegszobra

A Háttér Társaság 2005 óta adja át a Háttér-díjat azon személyeknek, akik sokat tettek a magyarországi LMBTQI közösségért. A díj odaítéléséről, a beérkezett ajánlások és a Háttér Társaság ügyvivőinek válogatása után a korábbi Háttér-díjazottak döntenek. A díjat hagyományosan a Budapest Pride megnyitóján adjuk át – erre azonban 2020-ban, a járványügyi helyzet miatt sajnos nem volt lehetőség. 2013 óta díjazottunk egy speciális, üvegből készült díjat vehet át: Ábel Tamás üvegtervezőművész alkotását.

2020-as díjazottunk 1973-ban született. A somorjai gimnáziumban érettségizett, majd 1998-ban magyar–latin szakos tanárként végzett a pozsonyi Comenius Egyetemen. 2003-ban a budapesti ELTE-n szerzett PhD-fokozatot. Sokrétű irodalmi tevékenysége a költészettől a műfordításig terjed. Számos irodalomtörténeti témájú tanulmánya, esszéje jelent meg, olyan témákban, mint a neolatin költészet alakváltozatai, az európai és itáliai humanista irodalmi hagyomány, a szerzői önreprezentáció és a humanista énformálás vagy az erotográfia kultúrtörténeti hagyományai. Kritikái különféle irodalmi folyóiratokban, zenei tárgyú írásai pedig elsősorban a pozsonyi Új Szóban jelentek meg. Modern operatörténeti kötetet is kiadott, Experimentum mundi címmel. 1997–2002 között a Kalligram szerkesztője, 2004-től 2006-ig főszerkesztője. A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja. Jelenleg a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének docense.

Rendszeresen foglalkozik meleg, queer témájú, illetve homoerotikus költészettel. Ő fordította továbbá Martin C. Putna cseh irodalom- és kultúrtörténész kereszténység és a homoszexualitás kapcsolatával foglalkozó, János nevében című kötetét. Szodoma és környéke című monumentális munkája pedig 2014-ben látott napvilágot, mely a magyar meleg, gay, queer tárgyú és irányultságú költészet, illetve a róla szóló diskurzus első tudományos igényű feldolgozása, a középkortól napjainkig. Nemrég a Meseország mindenkié című kötetben olvashattuk Házasodik a herceg című, meleg témájú verses meséjét. Az LMBT Történeti Hónap keretében is többször találkozhattunk vele: részt vett irodalomtörténeti beszélgetésen, valamint előadást tartott a magyar meleg, queer irányultságú költészet történetéről és a hasonló témájú modern operák világáról és tipológiájáról.

“A másság nem az ereszcsatornán kúszott le közénk, hanem a létezés variációs játékainak természetes komponense. Ápolnunk és gondoznunk kell a bennünk rejlő mást, a szabadságot, mert az a sajátunk: ez alapvető morális imperatívusz, de részint ösztönös törekvés is, leleményes önvédelmi technikákat fejleszt ki, melyek zöme igencsak élvezetes, mint például a humor vagy az alkalmazott irónia.  Ha létezne a Különleges Kreativitások Egyeteme, a marginalizáltak vagy kisebbségiek önvédelmi humora külön tanszéket érdemelne” — mondta el Csehy Zoltán a díj átvételekor. 

“A marginális vagy marginalizált lét nem azért marginalizált, mert aki azt éli, marginálisnak érzi magát, hanem azért, mert mások mentális börtönben tartják. Ebből mindenkinek egyénileg kell kitörnie: és ez független a társadalmi törekvések szükségszerű aktivizmusától. Vagy ha nem is független, azzal párhuzamos folyamat. A másság, a kisebbség különféle túlélési gyakorlatokat fejleszt ki: ezek alapvető részét képezi a kulturális erőterek felszabadítása. Én ezekkel foglalkozom a legszívesebben: a költészetben, a művészetben, a kreativitásban felgyülemlett energiarobbanással. És az apró izzásokkal, a fel-felvillanásokkal, a sikertelen lángra lobbantási kísérletekkel is.” 

Témák