A Sokszínű Egység konferencia beszámolója | Háttér Társaság

A Sokszínű Egység konferencia beszámolója

A Sokszínű Egység konferencia beszámolójaA Sokszínű Egység konferencia beszámolója

December 9-10-én a Central European University (CEU) budapesti campusa adott otthont a kétnapos Sokszínű Egység: Szakmai szervezetek az LMBTQI közöségért konferenciának. Az eseményen egészségügyi dolgozók, tanárok, pszichológusok és szociális munkások mellett más szakmák képviselői, valamint az LMBTQI közösség érdeklődő tagjai és támogatói is részt vettek. A konferencia online is látogatható volt. A konferencia két napján több mint 100-an vettek részt.

A Háttér Társaság és szakmai partnerei a fentebb említett négy szakmában működtetnek LMBTQI szakmai szervezeteket. A szervezetek kutatásokat végeznek, tréningeket tartanak, ismeretterjesztő kiadványokat készítenek. A konferencia az elmúlt közel két év tanulságait foglalta össze.

A konferencia nem csak a projektben résztvevő szakmák képviselői számára szolgált újdonsággal, akárki számára releváns lehetett akit érdekel a szakmai szervezetek világa, vagy esetleg ő maga is gondolkodik egy szakmai szervezet alapításán. A konferencia mindkét napján 2-2 szakmai szervezet előadásait és 2 interdiszciplináris beszélgetést hallgathatott meg a közönség.

Az esemény első napjának nyitó előadásában a projekt bemutatására, és a kutatási eredmények, tanulságok, sikerek összefoglalására került sor Bartucz Kristóf, a Háttér Társaság képviselője által.

A Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ-szekcióját F. Lassú Zsuzsa képviselte, Pszichológusok tudása, attitűdje és igényei az LMBTQ+ kliensek támogatásával összefüggésben című előadásával, majd moderátori szerepbe helyezkedve a hazai pszichológus, és pszichoterápiás képzések vezetőivel beszélgetett egy kerekasztal formájában. A kerekasztal-beszélgetés lehetőséget biztosított a szakembereknek és a képzések vezetőinek a tapasztalatcserére és közös gondolkodásra, az intézményi jó gyakorlatok megosztására.

A nap második fele az egészségügyi dolgozókra koncentrált. A Magyar LMBT+ Medicina Társaság három előadással készült. Dr. Farkas Bernadett a befogadó szemlélet fontosságára hívta fel a figyelmet a betegellátás vonatkozásában, Somorjai Noémi pedig a transzneműekre fókuszáló hiteles szakirodalmi forrásokról és kapcsolódó kutatási módszertanokról tartott előadást. A blokk zárásaként Dr. Vértes Eszter, Mit tehet a közösségi egészségügy és az egészségügy együtt az LMBTQ páciensekért? című előadásában népegészségügyi vonatkozásban vizsgálta az LMBTQI pácienseket érintő egészségügyi és ellátásetikai kérdéseket.

A nap záróbeszélgetésében a szakmákban jelenleg is, vagy korábban dolgozó transz munkavállalókkal beszélgettünk tapasztalataikról, a nemi kisebbség szakmákban történő megéléséről, kihívásokról és sikerekről. A beszélgetés moderátora Hegedűs Antónia, a Háttér Társaság munkatársa volt. 

A konferencia második napján a szociális munkások és a pedagógusok előadásai következtek. A nap első előadását Sipos Alexandra, a Háttér Társaság szakmai munkatársa tartotta, aki a projekt keretében elkészült, LMBTQI szakmai szervezetek létrehozásáról és fenntartásáról szóló útmutatót mutatta be Hogyan alapítsunk és tartsunk fenn LMBTQI szakmai szervezeteket? című előadásában.

A szociális ágazatot az 1988 óta fennálló Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete képviselte a projektben és a konferencián is. A szervezet vezetője, Meleg Sándor a szocális ágazat LMBTQIA+ szempontú szükségletfelmérő kutatását mutatta be. Levendula Lilla a nemi megerősítést támogató szociális munka fontosságáról tartott előadást és mutatott be egy kapcsolódó esettanulmányt. Kósa Eszter előadásában Európa legpozitívabb LMBTQIA+ példája, a máltai dilemma elemzése címmel az európai szigetország példáján keresztül mutatta be a szociális munkások LMBTQI klienseinek affirmatív támogatási lehetőségeit. Végezetül pedig Ságodi Lilla a Tízparancsolatot és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozat összehasonlító elemzését mutatta be, LMBTQI relevanciákat is felvillantva.

A Szimpozion Egyesület a pedagógusokat képviselte a projektben. Annus Szabolcs szociológia doktorandusz hallgató két előadással készült: az első előadás fókuszában a 80-as évek Délmagyarországának szexuális kultúrája állt, amely újságcikkek elemzése révén érzékeny betekintést nyújtott a kor szexualitásról szóló diskurzusaiba és azok társadalmi hatásaira a régióban, második előadásában pedig a projekt keretein belül készült kutatást bemutatva részletesen áttekintette a pedagógusok attitűdjét, véleményét, és képzési szükségleteit az LMBTQI közösség speciális igényeinek vonatkozásában. A blokk zárásaként Dr. Mészáros György, az ELTE habilitált egyetemi docense tartott előadást Szakmaiság, ideológiák és kultúrharc: az LMBT+ téma esélyei a tudományos és felsőoktatási mezőben címmel.

A konferencia zárásaként a projektben részt vevő szervezetek szakmai koordinátorai egy kerekasztal beszélgetésben értékelték a projektet, felidézték a kihívásokat, a sikereket, és a jövőre vonatkozó további együttműködési lehetőségekről is szót ejtettek.

A konferencia és a projekt üzenete világos: az LMBTQI közösség specifikus igényeinek felismerése és a szakmák általi támogatás nélkülözhetetlen a közösség jólléte érdekében. A szakemberek és az LMBTQI közösség számára is egy olyan fontos fórum volt, ahol tapasztalataikat és kihívásaikat megoszthatták egymással.

A konferencia az összefogás és az együttműködés fontosságát hangsúlyozta az LMBTQI közösség támogatásában, elősegítve annak széleskörű társadalmi beilleszkedését és befogadását.

A Sokszínű Egység konferencia a “Sokszínű Egység: Az LMBTQI egyenlőség érvényesítése a szakmai szervezetek munkájában Magyarországon” projekt záróeseménye. A projektet az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programja támogatja. A konferencia programja és annak előadásai csak a projektpartnerek véleményét tükrözik, amely nem feltétlen egyezik meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság álláspontjával. Az Európai Unió és az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a konferencián elhangzott információkért. 

[node:title]

Témák