A transz patikus javára döntött a hivatal | Háttér Társaság

A transz patikus javára döntött a hivatal

A transz patikus javára döntött a hivatal

Az emberi méltóságot sérti, ha egy transznemű személy nem tarthatja titokban nemváltásának tényét – döntött az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal. Az ügyben egyesületünk jogsegélyszolgálata segítette a panaszost. 

Egy vidéki gyógyszertár vezetője fordult jogsegélyszolgálatunkhoz azzal a panasszal, hogy nemének hivatalos megváltoztatását követően az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala olyan gyógyszertár-működtetési engedélyt állított ki számára, amelyből egyértelműen kiderül korábbi neve és neme, így minden alkalommal, amikor az engedélyt be kell mutatnia, nyilvánosságra kell hoznia, hogy transzszexuális.

A panaszos jogsegélyszolgálatunk segítségével a döntést megfellebbezte, és kérte a hatóságot, hogy olyan egységes szerkezetbe foglalt engedélyt adjanak ki neki, amelyből nem derül ki, hogy transzszexuális. A fellebbezésben  jogsegélyszolgálatunk azzal érvelt, hogy az állam nem kötelezheti az érintettet arra, hogy nemi identitását felfedje, ez mind az emberi méltóság alapelvét, mind pedig az adatvédelmi szabályokat sérti. Ügyfelünk ezzel ráadásul nagyobb valószínűséggel tette volna ki magát hátrányos megkülönböztetésnek.

A fellebbezésnek az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal helyt adott: "A Hivatal másodfokú eljárása során megállapította, hogy az Ügyfél fellebbezése megalapozott a tekintetben, hogy az elsőfokú módosító határozat, valamint a módosított határozat is tartalmazza az Ügyfél névváltozás előtti nevét, s ezáltal sérült az emberi méltósághoz fűződő joga, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Az OTH-nak az új eljárása lefolytatása során figyelemmel kell lennie az Ügyfél fent említett alapvető jogaira és egy olyan egységes szerkezetbe foglalt személyi gyógyszertár működtetési jogot engedélyező határozatot szükséges kiállítania a számára, amelyben - a kérelemnek megfelelően - már nem kerül feltüntetésre az Ügyfél névváltozás előtti neve."

Az ügy jól tükrözi azt a bizonytalanságot és kiszolgáltatottságot, amely a nemüket megváltoztató személyek helyzetét jellemzi a szabályozatlan hazai jogi környezet miatt. Más országokban a nemváltás folyamatáról jogszabály rendelkezik, és ez többek között tisztázza, hogy milyen adatvédelmi elveket kell egy ilyen esetben a hatóságoknak, munkáltatóknak, szolgáltatóknak követniük.

Az ügyhöz kapcsolódó anyagok, köztük a fellebbezés és a hatóság végzése elérhető a jelentősebb ügyeinket bemutató oldalon.

Témák