AB döntés a 33. §-ról: teendők az érintettek számára | Háttér Társaság

AB döntés a 33. §-ról: teendők az érintettek számára

Kalapács

Az alábbiakban leírjuk, milyen lépéseket javaslunk megtenni azon transz emberek számára, akik szeretnék elérni, hogy irataik azt a nemet és nevet tartalmazzák, amellyel azonosulnak.

Az Alkotmánybíróság 2021. március 9-én alaptörvény-ellenesség miatt megsemmisítette az anyakönyvi eljárásról szóló törvény azon rendelkezését, amely a nem jogi elismerését ellehetetlenítő 33. §-t a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni rendeli. Ez fontos eredmény, de nem jelenti azt, hogy mostantól minden rendben lenne a nem jogi elismerése kapcsán. A döntés eleve csak azokra vonatkozik, akik a 33. § hatálybalépése előtt adták be kérelmüket, és még az ő esetükben sem egyértelmű, hogy milyen eljárásrend szerint fog zajlani a kérelmek elbírálása. 

Az alábbiakban leírjuk, milyen lépéseket javaslunk megtenni azon transz emberek számára, akik szeretnék elérni, hogy irataik azt a nemet és nevet tartalmazzák, amellyel azonosulnak. 

Nem adtam be még kérelmet: az Alkotmánybíróság döntése csak a 33. § hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra vonatkozik, ezért a döntésnek közvetlen következménye azokra nézve, akik nem adtak még be kérelmet, nincs. Először a folyamatban lévő eljárásokban szeretnénk eredményt elérni, amíg nem látszik, hogy a bíróságok hogyan járnak el ezen kérelmek esetén, nem javasoljuk új kérelem beadását. 

2020. május 29. után adtam be kérelmet: az Alkotmánybíróság döntése csak a 33. § hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra vonatkozik, ezért a döntésnek közvetlen következménye azokra nézve, akik a 33. § hatálybalépése után adták be kérelmüket, nincs. Ugyanakkor fontos, hogy részletes információkkal rendelkezzünk róla, hogy a hatóságok hogyan bírálják el ezen kérelmeket. Ha még nem tetted meg, vedd fel a kapcsolatot a Háttér Társaság Jogsegélyszolgálatával a jogsegely@hatter.hu címen!

2020. május 29. előtt adtam be kérelmet, és még nem jött rá válasz: a BFKH-nak az Alkotmánybíróság döntése alapján a korábbi szabályok alapján kell elbírálnia a kérelmet. Érdemes a BFKH figyelmét levélben felhívni rá, hogy a kérelmet a korábbi jogszabályok alapján köteles érdemben elbírálni. A levél összeállításában szívesen segítünk, ennek érdekében vedd fel a kapcsolatot a Háttér Társaság Jogsegélyszolgálatával a jogsegely@hatter.hu címen!

2020. május 29. előtt adtam be kérelmet, amelyet elutasítottak, és nem indítottam bírósági pert: álláspontunk szerint az alaptörvény-ellenes jogszabályon alapuló elutasítás jogellenes, ezért a döntést meghozó hatóságnak (BFKH, anyakönyvvezető) azt vissza kell vonnia. Ennek érdekében érdemes kérelmet írni a döntést meghozó hatóságnak. A kérelem összeállításában szívesen segítünk, ennek érdekében vedd fel a kapcsolatot a Háttér Társaság Jogsegélyszolgálatával a jogsegely@hatter.hu címen!

2020. május 29. előtt adtam be kérelmet, amelyet elutasítottak, és magam bírósági pert indítottam: a bíróságnak az Alkotmánybíróság döntése alapján a korábban hozott határozatot meg kell semmisítenie, és a BKFH-t az eljárás megismétlésére kell utasítania, és előírnia, hogy az eljárást a korábbi jogszabályok alapján kell lefolytatnia. Erre érdemes egy nyilatkozatban felhívni a bíróság figyelmét. A nyilatkozat összeállításában szívesen segítünk, ennek érdekében vedd fel a kapcsolatot a Háttér Társaság Jogsegélyszolgálatával a jogsegely@hatter.hu címen!

2020. május 29. előtt adtam be kérelmet, amelyet elutasítottak, és a Háttér Társaság segítségével pert indítottam: egyelőre nincs teendőd, a következő lépésről hamarosan értesítünk.

Témák