Alkotmányjogászok kritizálják a családvédelmi törvényt | Háttér Társaság

Alkotmányjogászok kritizálják a családvédelmi törvényt

JustitiaAz Európa Tanács Velencei Bizottsága részére készített véleményükben neves alkotmányjogászok súlyos kritikával illetik a nemrégiben elfogadott családvédelmi törvényt. A vélemény kidolgozásában egyesületünk szakértői is részt vettek.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése hét magyar sarkalatos törvény, az információszabadságról, a vallásszabadságról, az ügyészségről, az Alkotmánybíróságról, a nemzetiségek védelméről, a választásokról és a bírósági rendszerről szóló törvények mellett a családok védelméről szóló törvény kapcsán is a Velencei Bizottság véleményét kérte. Az Európa Tanács keretei között működő bizottság célja, hogy jogi tanácsokkal segítse a demokratikus intézményrendszer működéséhez kapcsolódó törvények elfogadását és alkalmazását.

A Bizottság véleménye kidolgozása során nagyban épít a terület szakértői által kidolgozott, a Bizottságot orientáló ún. amicus curiae véleményekre. Ilyen véleményt készített tizenkét magyar szakértő, köztük egyesületünk szakértői is, amelyet 2012. február 21-én eljuttattak a Bizottság részére. 

A vélemény többek között súlyos kritikával illeti a családvédelmi törvényt is, amely a szakértők szerint diszkriminatív és indokolatlanul szűken határozza meg a család fogalmát. Kimaradnak belőle például az együtt élő, de nem házas élettársak, valamint az azonos nemű bejegyzett élettársak is. A törvény a hatályos jogszabályok által biztosított szerzett jogokat is csorbítja. A jogszabály egyértelmű ellentmondásban áll az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogával, amely a családi élet fogalmát nem szűkíti a házastársakra, a vér szerinti leszármazás helyett a tényleges szociális kapcsolatokat tekinti meghatározónak, és legújabb joggyakorlatában már az azonos nemű élettársakat is családnak tekinti.

A vélemény szövege elérhető: https://sites.google.com/site/amicusbriefhungary/

Témák