Átmeneti megoldás a nem jogi elismerésére irányuló eljárások folytatására | Háttér Társaság

Átmeneti megoldás a nem jogi elismerésére irányuló eljárások folytatására

Kulcsszavak: 
transzneműek, jog
Átmeneti megoldás a nem jogi elismerésére irányuló eljárások folytatására

Június végén a kormányzat adatvédelmi problémákra hivatkozva felfüggesztette a nem jogi elismerésére irányuló eljárásokat, nehéz helyzetbe hozva ezzel a transznemű embereket. Jogsegélyszolgálatunk a problémát áthidaló átmeneti megoldást dolgozott ki. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma arról tájékoztatta a nem jogi elismerését kérelmező transznemű embereket, hogy 2018. június 28-tól felfüggesztették a nem- és névváltoztatásra irányuló kérelmek elbírálást. A felfüggesztés indoka, hogy a szakvélemények olyan (pl. egészségügyi állapotra vonatkozó) adatokat tartalmaznak, amelyeket az új adatvédelmi jogszabályok alapján az elbírálási folyamatban résztvevők nem jogosultak megismerni. 

Egyesületünk évek óta képviselt álláspontja szerint a nemi jogi elismerésének folyamata megfelelő jogi szabályozásra szorul, amely biztosítja a kiszámítható, gyors, átlátható és hozzáférhető eljárásokat. Egy ilyen szabályozásban szükséges tisztázni az eljárás során felmerülő adatvédelmi kérdéseket. 

Az Európai Unió 2016/679 adatvédelmi rendelete, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint ugyanakkor a különleges adatok kezelése nem csak akkor jogszerű, ha azt törvény írja elő, hanem akkor is, ha az érintettek az adatkezeléshez hozzájárulnak. A jogszabályi hiányosságok ellenére tehát az eljárások jogszerűen lefolytathatóak az érintett személyek által tett adatkezelési hozzájárulás birtokában. Ezen nyilatkozatokat a hatóságok kötelesek elfogadni. A transznemű emberek nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe azért, mert a jogalkotó az új adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő jogi kereteket nem teremtette meg. 

A Háttér Társaság jogsegélyszolgálata ezért egy olyan adatkezelési hozzájárulás mintát állított össze, amelynek benyújtása esetén a hatóságok adatvédelmi problémákra hivatkozva nem tagadhatják meg a kérelmek elbírálását. Javasoljuk ezért, hogy akik korábban a nem jogi elismerésére irányuló kérelmet nyújtottak be, azok az alábbi, kitöltött és aláírt nyilatkozatot mihamarabb küldjék meg az eredeti kérelem címzettjének (Budapest Főváros Kormányhivatala), akik pedig új kérelmet szeretnének benyújtani, kérelmükhöz az alábbi, kitöltött és aláírt nyilatkozatot mellékeljék. 

A Háttér Társaság ezzel párhuzamosan felveszi a kapcsolatot az érintett állami szervekkel a megfelelő jogi szabályozás mielőbbi kialakítása érdekében.

Témák