Az EU magas szintű munkacsoportjának ülésén adtunk elő | Háttér Társaság

Az EU magas szintű munkacsoportjának ülésén adtunk elő

Az Európai Unió rasszizmus, idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelemmel foglalkozó magas szintű munkacsoportja

Egyesületünk munkatársa mutatta be a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport tevékenységét az az Európai Unió rasszizmus, idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelemmel foglalkozó magas szintű munkacsoportja ülésén Brüsszelben.

A rasszizmus, idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelemmel foglalkozó magas szintű munkacsoportot az Európai Bizottság hozta létre 2016-ban, hogy segítse a tagállamok közötti információáramlást a gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd elleni fellépés terén. A félévente ülésező munkacsoport útmutatót dolgozott ki a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó képzésekről, az áldozatsegítő szolgáltatásokról és az adatgyűjtésről, valamint koordinálta a közösségi média-szolgáltatók gyűlöletbeszéd elleni fellépését tesztelő széleskörű kutatást.

A munkacsoport ötödik, 2018. június 13-14-én Brüsszelben tartott ülésén a fő téma a nyomozások és a vádemelések hatékonyságát szolgáló intézkedések voltak. A holland kormány komplex megközelítésének és a svéd rendőrség szervezeti reformjának bemutatása mellett a civil szervezetek és a hatóságok közötti együttműködés is napirendre került. Ennek keretében az Európai Bizottság Munkacsoportunkat kérte fel tevékenységének bemutatására..

Munkacsoportunk képviseletében Dombos Tamás, a Háttér Társaság munkatársa szólalt fel az ülésen. Előadásában a Munkacsoport céljainak és működésének ismertetése mellett bemutatta a rendőrségen létrejött gyűlölet-bűncselekmények szakvonallal kialakult jó együttműködést: a potenciális gyűlölet-bűncselekmények azonosítására szolgáló informális jelzőrendszert, a félévente tartott esettanulmányozást, a képzési együttműködést és a különböző útmutatók (indikátorlista, interjúzási útmutató, nyomozati protokoll) kidolgozásában való együttműködést. Előadása végén ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a Munkacsoportban résztvevő civilszervezeteket érő kormányzati támadások az együttműködés jövőjét veszélyeztetik.

Témák