EBH: Nem rejtegetheti tovább az EMMI a szivárványcsaládokat | Háttér Társaság

EBH: Nem rejtegetheti tovább az EMMI a szivárványcsaládokat

EBH: Nem rejtegetheti tovább az EMMI a szivárványcsaládokat

Szexuális irányultságon alapuló jogellenes hátrányos megkülönböztetést jelent, hogy a kormány családpolitikai honlapján, a csalad.hu oldalon szereplő tájékoztató anyagokban a bejegyzett élettársak nincsenek feltüntetve a kedvezményekre jogosultak között, illetve a Szivárványcsaládokért Alapítvány nem szerepel a családszervezetek listáján. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 30 napot adott a jogellenes állapot megszüntetésére.

2015-ben csalad.hu címen új információs honlapot indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága. A honlapon a kormány családpolitikával kapcsolatos hírei mellett tájékoztató anyagok találhatóak a különböző családtámogatási formákról (első házasok kedvezménye, családi adókedvezmény, családi pótlék stb.), illetve elérhető a magyarországi és határon túli családszervezetek listája is.

A Magyar LMBT Szövetség még 2015 decemberében kereste meg a honlapot fenntartó Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet, majd annak jogutódját, az Emberi Erőforrások Minisztériumát, felhívva a figyelmet rá, hogy a hatályos jogszabályok ellenére a honlapon található tájékoztató anyagokban nem szerepel, hogy a házastársak mellett a bejegyzett élettársak is jogosultak az első házasok kedvezményére; a szervezet javasolta azt is, hogy a családszervezetek listája egészüljön ki a magyarországi LMBTQ szülők és gyermekeik alkotta családok támogatásával foglalkozó Szivárványcsaládokért Alapívánnyal.

Hosszas hallgatás és többszöri megkeresés után a portál szerkesztősége 2016 júliusában azt közölte, hogy “amennyiben a megkeresésükben jelzett lehetőségekkel élni kívánnánk, jelezni fogjuk.” Mivel a kért módosítások nem kerültek átvezetésre, a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI) közösség jogi támogatásával foglalkozó Háttér Társaság közérdekű igényérvényesítőként, illetve a Szivárványcsaládokért Alapítvány képviseletében az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult.

A Hatóság vizsgálata megállapította, hogy a honlapot üzemeltető Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., illetve az annak tulajdonosi jogait gyakorló, a honlap tartalmára befolyással bíró állami szerv, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor tájékoztatási gyakorlatában hátrányosan különböztette meg az azonos nemű párokat, ill. az LMBTQI családok képviseletével foglalkozó Szivárványcsaládokért Alapítványt. A Hatóság határozatában hangsúlyozta: az egyenlő bánásmód követelményét akkor is meg kell tartani, ha a gyakorlat folytatása (jelen esetben egy honlap működtetése) nem kötelező, hanem önkéntes vállaláson alapul.

“Örülünk a Hatóság döntésének, hiszen hiába biztosít a magyar jogrendszer már ma is számos jogot a szivárványcsaládoknak, ha az érintettek erről nem is értesülnek” - üdvözölte a döntést Faix-Prukner Csilla, a Szivárványcsaládokért Alapítvány kurátora.

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét a jogalkotó 2009-ben vezette be, és azóta változatlan formában hatályban van. Az intézmény a legtöbb területen a házastársakkal azonos jogokat biztosít az azonos nemű pároknak: bár a közös örökbefogadás és a mesterséges megtermékenyítés lehetőségét nem biztosítja, a szülő azonos nemű bejegyzett élettársa mostohaszülőnek minősül, és valamennyi családtámogatásra jogosult. A Háttér Társaság idei, több mint 1200 LMBTQI ember körében végzett kutatása ugyanakkor azt találta, az érintetteknek csak töredéke él ezekkel a lehetőségekkel.

“Az EMMI az elmúlt években próbált úgy tenni, mintha az azonos nemű párok és gyermekeik alkotta családok nem is léteznének” - mondta Dombos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője. “Bízunk benne, hogy a Hatóság döntése arra sarkallja a Minisztériumot, hogy jogkövető magatartást tanúsítson, és a jövőben a szivárványcsaládok szempontjait is integrálják a kormány családpolitikai intézkedései során.”

A Hatóság határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, de az eljárás alá vontak a bíróságon kérhetik a határozat felülvizsgálatát.

Témák