Fontos szivárványcsaládokkal kapcsolatos döntés az Európai Unió Bíróságától | Háttér Társaság

Fontos szivárványcsaládokkal kapcsolatos döntés az Európai Unió Bíróságától

Fontos szivárványcsaládokkal kapcsolatos döntés az Európai Unió Bíróságától

Jelentős döntést hozott az Európai Unió Bírósága a C-490/20. számú, V.М.А. kontra Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“ ügyben az azonos nemű szülők gyermekének szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való joga kérdésében. 

Az azonos nemű szülők egyike Bulgária, másikuk az Egyesült Királyság állampolgára. 2015 óta élnek Spanyolországban, ahol a gyermekük is született. A spanyol hatóságok által kiállított születési anyakönyvi kivonatban az egyik szülő mint „A anya”, a másik szülő mint „anya” került feltüntetésre. Ennek birtokában a bolgár állampolgárságú szülő kérte a bolgár hatóságoktól a bolgár születési anyakönyvi kivonat kiállítását, amely többek között a bolgár személyazonosító igazolvány kiállításához szükséges. A bolgár hatóság akként tájékoztatta az anyát, hogy a hatályos nemzeti anyakönyvikivonat‑mintákban szereplő születési anyakönyvi kivonatminta csak egy rovatot tart fenn az „anya” számára, és egy másikat az „apa” számára, és hogy ezekben a rovatokban csak egyetlen név szerepelhet. Kérte emellett, hogy az anya igazolja a gyermek leszármazását a biológiai anyjának személyazonosságát illetően, amelyet a kérelmező a hatályos bolgár jogszabályokra hivatkozva megtagadott. Mindezek miatt a bolgár hatóság elutasító döntést hozott, amelyet azzal indokolt, hogy a gyermek biológiai anyjának személyazonosságára vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ, és hogy két nőnemű szülőnek a születési anyakönyvi kivonatban való feltüntetése az azonos neműek házasságát nem engedélyező „Bolgár Köztársaság közrendjébe ütközik”. 

Az elutasító határozattal szemben a szülő keresetet nyújtott be, amely alapján indult perben az eljáró bíróság előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett. Az eljárás eredményeként ítéletében az Európai Unió Bírósága azt állapította meg, hogy a 2004/38 irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikk (2) bekezdését, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. és 21. cikkét, valamint az Alapjogi Charta 7., 24. és 45. cikkét akként kell értelmezni, hogy az olyan uniós polgár kiskorú gyermek esetében, akinek a fogadó tagállam illetékes hatóságai által kiállított születési anyakönyvi kivonata a gyermek szüleiként két, azonos nemű személyt tüntet fel, a gyermek állampolgársága szerinti tagállam köteles egyrészről a gyermek számára személyazonosító igazolványt vagy útlevelet kiállítani, annak előzetes megkövetelése nélkül, hogy saját nemzeti hatóságai születési anyakönyvi kivonatot állítsanak ki, valamint másrészről – bármely más tagállamhoz hasonlóan – köteles elismerni a fogadó tagállam által kiállított azon dokumentumot, amely lehetővé teszi az említett gyermek számára, hogy e két személy mindegyikével gyakorolja a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát.

Ha ti is hasonló helyzetben vagytok, vagyis a magyar hatóságok megtagadták a külföldön szivárványcsaládba született gyermeketek anyakönyvezését, vagy éppen az eljárás megindítása előtt álltok, keressétek fel Jogsegélyszolgálatunkat a jogsegely@hatter.hu email címen!
 

Témák