Fővárosi Törvényszék: jogellenesen tagadta meg az NMHH a Háttér Társaság közérdekű adatigénylését | Háttér Társaság

Fővárosi Törvényszék: jogellenesen tagadta meg az NMHH a Háttér Társaság közérdekű adatigénylését

Fővárosi Törvényszék: jogellenesen tagadta meg az NMHH a Háttér Társaság közérdekű adatigénylését

2023 februárjában a Háttér Társaság közérdekű adatokat kért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól, hogy valós képet kapjon az ún. ‘gyermekvédelmi’ törvény hatásáról a média világában, azonban a hatóság csak részben volt hajlandó azt teljesíteni. A Háttér Társaság ezért a TASZ-szal pert indított, elsőkon a Fővárosi Törvényszék az adatok kiadására kötelezte az NMHH-ot.

A Háttér Társaság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól (Médiahatóság) kért közérdekű adatokat annak érdekében, hogy valós képet kapjon az ún. ‘gyermekvédelmi’ törvény hatásáról a média világában. Az adatigénylés a propagandatörvénnyel módosított Médiatörvény alapján indult eljárások számára kérdezett rá, azaz hogy hány bejelentés érkezett és hány esetben indítottak eljárást, illetve alkalmaztak szankciót a homoszexualitás és a születési nemtől való eltérés megjelenítése vagy ‘népszerűsítése’ miatt. Emellett adatokat kért a helytelen korhatári besorolás miatti intézkedésekről is. Miután a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság csak részben teljesítette az adatkérést, a Háttér Társaság a Társaság a Szabadságjogokért közreműködésével pert indított az adatok megismerhetősége érdekében. 

A Fővárosi Törvényszék 2023. április 3-án kelt elsőfokú ítéletével a Háttér Társaság adatigénylésének teljesítésére kötelezte a NMHH-ot.  Elutasította a hatóság azon érvelését, miszerint az adatkérésben foglalt adatsorokat nem vezeti, a kért bontásban nem kezeli az adatokat és azokat a kért formában nem tudja a Háttér Társaság rendelkezésére bocsátani. 

A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Háttér Társaság valójában nem új adat előállítását kérte az NMHH-tól, az adatkérés teljesítése pedig nem ró aránytalanul nagy többletmunkát a hatóságra. A Fővárosi Törvényszék ítéletében rögzítette: a Háttér Társaság adatigénylésének teljesítése nem igényli az adatok összevetését, komplex számítások elvégzését, az nem jelent az NMHH működését veszélyeztető feladatot. Ezt támasztja alá az is, hogy az NMHH  a 2021. évi Országgyűlési beszámolójában a Háttér Társaság adatigénylésében megjelölt adatok egy részét kigyűjtötte, és elemezte is, tehát a bírósági eljárás során tett állításaikkal ellentétben arra egyértelműen képesek. Mindezek alapján az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az NMHH-t az igénylésben foglaltakat jórészt átfedő körben a közérdekű adatok kiadására. Az elsőfokú ítélet nem jogerős..

“A közérdekű adatok megismerésének a joga a rendszerváltás óta mindenkit megillető alapjog. Az NMHH által  többek között hangoztatott kényelmi szempontok nem érvényesülhetnek a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog kárára. Az, hogy az NMHH ilyen mértékben elzárkózik az adatigénylés teljesítésétől, egy jogállamban nem elfogadható.“ - mondta Székhelyi Réka, a TASZ ügyvédje, aki a perben a Háttér Társaságot képviseli. 

“A propagandatörvény miatt többek között a médiára vonatkozó EU jog megsértése miatt jelenleg is kötelezettségszegési eljárás van folyamatban Magyarországgal szemben. Bár az ún. ‘gyermekvédelmi’ törvény dermesztő hatása az élet minden területén érezhető, a média esetében a törvény alkalmazásáról valós képet adhatna a Médiahatóság gyakorlata. Az eljárások titkolása erősíti a törvény értelmezése és alkalmazása körüli bizonytalanságot, amely az érintettekre jellemző nagyfokú öncenzúra elsődleges forrása, hiszen csupán a sajtóból értesülhetnek a törvény alapján indított eljárásokról. ” -  mondta Polgári Eszter, a Háttér Társaság Jogi Programjának vezetője.

Témák