Homofób becsületsértés miatt találta bűnösnek Budaházy Edda férjét a bíróság | Háttér Társaság

Homofób becsületsértés miatt találta bűnösnek Budaházy Edda férjét a bíróság

Homofób becsületsértés miatt találta bűnösnek Budaházy Edda férjét a bíróság

Egy 2018 óta húzódó ügy végére tett pontot a Fővárosi Törvényszék, amikor másodfokon kimondta: becsületsértést követett el Jancsó Gábor, Budaházy Edda férje azzal, hogy “degenerált”-nak nevezte a Háttér Társaság egy LMBTQI témájú eseményén résztvevőket, és arra szólította fel őket, hogy “kezeltessétek ezt a betegséget”. 

2018-ban a Budapest Pride Fesztiválra szervezett a Háttér Társaság egy eseményt a beszélgetés és a közösség erejéről az Aurórában. A rendezvényt azonban három szélsőjobboldali demonstráló zavarta meg, akik verbálisan sértegették a résztvevőket, hangoztatva, hogy “degeneráltak” és “a társadalom szégyenei vagytok”, “kezeltessétek ezt a betegséget”, illetve “titeket gyógyítani kellene”. 

Az ügy több bíróságot is megjárt, az eljárásjogi kérdések egészen az Alkotmánybíróságig jutottak el: az AB a sértetteknek igazat adva megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék döntését és a bíróságot új eljárásra utasította, így kerülhetett annak végére csak öt évvel később pont. A megismételt eljárásban mind a Pesti Központi Kerületi Bíróság, mind a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy becsületsértő, így jogellenes nyilvános rendezvényeken ilyen becsmérlő kifejezésekkel illetni az LMBTQI embereket. Ahogyan a Törvényszék is megállapította ítéletében, a becsületsértés nem egyszerű tiszteletlenség vagy illetlenség, hanem annak célja a másik megszégyenítése, a vele szembeni megvetés kifejezésre juttatása. Így például a másik emberi méltóságának semmibevétele, a tekintélyének rombolása, a róla kialakult értékítéletet hátrányosan befolyásolja vagy lealacsonyítja. Emellett a Törvényszék kiemelte: a véleménynyilvánítás szabadsága nem korlátlan, és nem élveznek védelmet a gyalázkodó, valótlan tartalmú tényállítások, kijelentések.

Ezek alapján a Törvényszék megállapította, hogy Jancsó Gábor kijelentései sértették a rendezvényen résztvevők emberi méltóságát és a róluk kialakult társadalmi megítélést, ezért öt rendbeli becsületsértés miatt megrovásban részesítette őt. 

„Elfogadhatatlan az, hogy valaki abból űzzön sportot, hogy egy közösség rendezvényeit rendszeresen megzavarja, és a résztvevőket megszégyenítse, emberi méltóságukat porba tiporja. Üdvözöljük, hogy a Törvényszék is kimondta ezt, hiszen ez fontos precedenst teremthet az ehhez hasonló homofób gyalázkodások esetében, segíthet a megelőzésükben” – mondta el Dombos Tamás, a Háttér Társaság Jogi Programjának munkatársa. 

Pereskedési tevékenységünket az Európai Unió "Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjából finanszírozott, az ÖKOTÁRS Alapítvány és partnerei által lebonyolított Közös értékeink program támogatásával végezzük.

Témák