Homofób gyűlölet-bűncselekmények az áldozatvédelmi konferencia napirendjén | Háttér Társaság

Homofób gyűlölet-bűncselekmények az áldozatvédelmi konferencia napirendjén

JUSTICIA European Rights NetworkAz áldozatvédelmi irányelv átültetése és végrehajtása címmel tartott konferenciát 2014. december 2-án a JUSTICIA European Rights Network és hazai tagszervezete a Társaság a Szabadságjogokért. Az eseményen egyesületünk munkatársa is előadott. 

JUSTICIA European Rights Network 2012 júliusában létrehozott, az Európai Bizottság által támogatott, civil szervezetekből álló hálózat, amely az áldozatok és terheltek jogainak érvényesülését hivatott előmozdítani. 

A konferencia apropóját az adta, hogy a tagállomoknak 2015. december 31-ig kell jogrendszerükbe átültetni a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló új EU-s irányelvet. A konferencia során a nemzetközi és hazai előadók áttekintették az irányelv főbb rendelkezéseit, és megosztották tapasztalatokait az irányelv eddigi átültetése kapcsán. 

A konferencia egyik előadásában Dombos Tamás, egyesületünk munkatársa a sérülékeny áldozatokkal kapcsolatos teendőkre összpontosított. Az irányelv előírja, hogy a hatóságok valamennyi áldozat esetében az áldozati szükségletekre vonatkozó egyéni értékelést folytassanak le, amely során kitérnek a személyes jellemzőkre (ide értve többek között a szexuális irányultságot, nemi identitást és annak kifejezését), valamint a bűncselekmények típusára (kiemelve többek között az előítéletes indítékból elkövetett, ún. gyűlölet-bűncselekményeket), és hogy az így beazonosított sérülékeny áldozatokat fokozott védelemben részesítsék.

Az előadás második fele ezen irányelvi rendelkezéseket vetette össze a hazai jogszabályi környezettel és hatósági gyakorlattal: az előadó négy homofób gyűlölet-bűncselekménnyel kapcsolatos hatósági eljáráson keresztül szemléltette a joggyakorlat során tapasztalható hibákat, felhívva a figyelmet az elhúzódó nyomozásokra, az adatvédelemmel kapcsolatos problémákra és a gyakran érzéketlen, előítéletes hatósági fellépésre.

Témák