Járványkezelés helyett hadjárat az LMBTQI emberek ellen | Háttér Társaság

Járványkezelés helyett hadjárat az LMBTQI emberek ellen

Fotó: Dudits Luca

A gyermeket nevelő azonos nemű párokat és a transz embereket megbélyegző, az egyéni örökbefogadást és az LMBTQI iskolai érzékenyítő programokat ellehetetlenítő jogszabály-módosításokat nyújtott be Varga Judit igazságügyminiszter az Országgyűlésnek. 

Ugyanazon a napon, amikor az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a hátrányos megkülönböztetést szankcionáló állami szerv, az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszüntetése mellett döntött, dr. Varga Judit igazságügyi miniszter az Alaptörvény, a Polgári Törvénykönyv és a gyermekvédelmi törvény módosítására irányuló javaslatokat is benyújtott a Parlementnek, amelyek tovább növelnék az LMBTQI emberek megbélyegzését és jogfosztását. 

A benyújtott javaslat szerint az Alaptörvény többek között az alábbi rendelkezéssel egészülne ki: „Az anya nő, az apa férfi.” Az Alaptörvény L) cikke már eddig is korlátozta a szexuális kisebbségek jogait: az emberi jogok nemzetközi és európai alapelveivel szembemenve csak a házasságon alapuló családot ismeri el, egyúttal kizárja a házasság intézményéből az azonos nemű párokat. 

A bugyuta megfogalmazás célja csak az igazságügyminiszter másik törvényjavaslatának fényében érthető. Bár a kormány alig néhány hete, október elején a vonatkozó kormányrendelettel már jelentősen megnehezítette, hogy egyedülálló személyek vagy nem házasságban élő azonos vagy különnemű párok gyermeket fogadjanak örökbe (csak akkor kerülhetnek sorra, ha az országban egyetlen házaspár sem fogadná az  adott gyermeket örökbe), úgy tűnik ez sem bizonyult elégnek ahhoz, hogy megakadályozzák az azonos nemű párok gyermekvállalását. A most beterjesztett törvényjavaslat kimondaná, hogy csak házaspárok fogadhatnak örökbe, ez alól csak Novák Katalin családpolitikáért felelős miniszter személyesen adhatna felmentést. 

Míg a világ egyre több országában legalizálják az azonos nemű párok házasságát és ismerik el, hogy az azonos nemű párok ugyanolyan jó szülei lehetnek egy gyermeknek, Magyarország továbbra sem vesz róla tudomást, hogy már ma is több száz azonos nemű pár biztosít szerető, biztonságos környezetet gyermekeik számára. Az örökbefogadás lehetőségének házaspárokra korlátozása a potenciális örökbefogadók számát csökkenti, ezzel elzárva a szülők nélkül maradt gyermekeket attól, hogy családra találjanak. A törvényjavaslat elfogadása esetén a házaspárok által elutasított örökbefogadásra váró gyermekeket inkább külföldre adják örökbe, mintsem magyarországi nem házas szülőket találnának nekik. 

Az Alaptörvény további módosítása a transz emberek megbélyegzését növelné, illetve ellehetetlenítené az iskolai LMBTQI érzékenyítő programokat. A javaslat szerint „Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.” Az Országgyűlés tavasszal már elfogadta a transz és interszex emberek nemének jogi elismerését betiltó törvényt, amely arra kényszeríti az érintetteket, hogy identitásuknak és/vagy megjelenésüknek meg nem felelő iratokkal éljék mindennapi életüket, most az Alaptörvénybe foglalnák a transz identitások elítélését. A javaslat arra kényszeríti a szülőket és az oktatási intézményeket, hogy a gyermekeket keresztény-konzervatív szellemiségben neveljék, kormánypárti politikusok megnyilvánulásai alapján ebbe az LMBTQI emberek iránti elfogadás és megértés nem fér bele. 

Az időzítés nem véletlen: a súlyosan jogkorlátozó, a nemzetközi és európai emberi jogi alapelveknek ellentmondó javaslatokat a különleges jogrend parlamenti megerősítését követő órákban nyújtották be, egy olyan időszakban, amikor az állampolgárok véleményének kifejezésére rendelkezésre álló eszközök, mint például a tüntetések nem engedélyezettek. A minta ismerős, a kormány ugyanígy járt el tavasszal is, amikor a járványhelyzet első hullámának csúcsán a legfontosabb dolga a transz és interszex emberek jogfosztása volt. A cél egyértelmű: az emberek ne a kormány válságkezelésének hiányosságaival, hanem az íróasztalfiókból előhúzott jogkorlátozó javaslatokkal foglalkozzanak. 

Visszautasítjuk, hogy a kormány politikai játékszerként használja az LMBTQI embereket! 

 

Témák