Javították a csalad.hu honlapot: a családi pótlékra jogosultak között szerepelnek a bejegyzett élettársak is | Háttér Társaság

Javították a csalad.hu honlapot: a családi pótlékra jogosultak között szerepelnek a bejegyzett élettársak is

Javították a csalad.hu honlapot: a családi pótlékra jogosultak között szerepelnek a bejegyzett élettársak is

Közérdekű bejelentésüket elfogadva a csalad.hu oldalon a családi pótlékra jogosultak köre kiegészült a bejegyzett élettársakra utalással, így a tájékoztató immár helyesen a házastársakkal azonos módon kezeli őket. 

Egyesületünk közérdekű bejelentéssel fordult a csalad.hu honlapot fenntartó Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-hez. A honlapon a családi pótlékról szóló tájékoztató a családi pótlékra való jogosultság körében felsorolta, ki tekinthető szülőnek. A házastárs mellett azonban nem tett említést a bejegyzett élettársakról, bár a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2009. évi XXIX. törvény utalószabálya ezt megkívánná. Beadványunkban azzal érveltünk, hogy a korábban működő Egyenlő Bánásmód Hatóság határozata szerint, ha egy állami szerv az általa közzétett tájékoztató anyagokban nem tünteti fel, hogy valamely kedvezmény vagy jogosultság a bejegyzett élettársakat is megilleti, szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg. Az egyenlő bánásmód követelményét valamennyi közszolgáltatást ellátó szervezetnek be kell tartania, a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. sem kivétel ez alól.

Beadványunkban javasoltuk a tájékoztató kiegészítését egy általános utalással a bejegyzett élettársakra, vagy a házastárs mellett mindenhol nevesítsék külön a bejegyzett élettársakat is. A honlap üzemeltetője az első javaslatunkat követve kiegészítette a tájékoztatót a következő mondattal: „(a) családi pótlékra való jogosultság során a bejegyzett élettársakra a házastársakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni”. Ezzel a tájékoztató a BÉK-ről szóló törvénnyel összhangban a helyes információt tartalmazza: a bejegyzett élettársakat a házastársakkal azonos módon megilletik a szociális juttatások.

A Háttér Társaság a szivárványcsaládok elismerése érdekében végzett érdekérvényesítési tevékenységét az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjából finanszírozott, az ÖKOTÁRS Alapítvány és partnerei által lebonyolított Közös értékeink program támogatásával végzi. 

Témák