Jelentősen megnőtt Magyarországon a gyermeket nevelő azonos nemű párok száma | Háttér Társaság

Jelentősen megnőtt Magyarországon a gyermeket nevelő azonos nemű párok száma

Szivárványcsalád

Több mint 1200 LMBTQI ember részvételével folytatott kutatást a Háttér Társaság, amelynek célja a gyermekvállalással kapcsolatos attitűdök és a már ma is gyermeket nevelő LMBTQI emberek tapasztalatainak feltárása volt.

A 2016 folyamán illetve 2017 elején A szivárványcsaládok helyzete Magyarországon címmel folytatott kutatási projekt célja az volt, hogy feltérképezzük a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI) emberek gyermekvállalásának magyarországi jogi és társadalmi környezetét, az érintettek tapasztalatait, és kiadványokkal segítsük az azonos nemű szülők és gyermekeik alkotta családok társadalmi elfogadását.

A projekt keretében online kérdőíves kutatást folytattunk az LMBTQI közösség tagjai körében, interjúkat készítettünk azonos nemű szülőkkel és gyermeket vállalni szándékozókkal, és meginterjúvoltunk pedagógusokat is azzal kapcsolatban, hogy szerintük hogyan lehetne az iskolákban a családok sokszínűségét támogató közeget kialakítani.

A kutatás alapján készült összefoglaló jelentésünk ismerteti a jogi környezetet, a hátrányos megkülönböztetés megjelenési formáit a mesterséges megtermékenyítés, az örökbefogadás, az oktatás, az egészségügy és a hivatalos ügyintézés során, valamint ajánlásokat fogalmaz meg az azonos nemű szülők és gyermekeik alkotta családok egyenlősége érdekében.

A projekt keretében csalad.hatter.hu címen folyamatosan bővülő új weboldalt is létrehoztunk, ahol a gyermekvállalással, az azonos nemű szülőkkel és gyermekeikkel kapcsolatos információkat teszünk közé mind az érintettek, mind a szakemberek és a téma iránt érdeklődők számára.

Kérdőíves kutatásunk tanúsága szerint folyamatosan emelkedik azok száma, akik azonos nemű párkapcsolatban élve vállalnak gyermeket. A 26 évesnél idősebb LMBTQI válaszadóink 21%-a már ma is szülő vagy társszülő, és a 26 évesnél idősebb válaszadók további 7,5%-a már tett konkrét lépéseket annak érdekében, hogy a közeljövőben gyermeket vállaljon. Az összes nagykorú válaszadó 57%-a pedig a távolabbi jövőben tervez gyermeket vállalni. Míg a 2010-es hasonló kutatásunkban a gyermeket nevelő LMBTQI válaszadók 82%-a még korábbi heteroszexuális kapcsolatból származó gyermekét nevelte, ma már közel 40% azoknak az aránya, akik azonos nemű párjukkal együtt vállaltak gyermeket.

A fenti számok különösen annak fényében jelentősek, hogy a hatályos jog kifejezetten megnehezíti az azonos nemű párok gyermekvállalását. Az egészségügyi törvény csak házastársak, különnemű élettársak és ‒ bizonyos feltételekkel ‒ egyedülálló nők számára teszi lehetővé a mesterséges megtermékenyítést, de annak nincs akadálya, hogy egy egyedülállóként teherbe esett nő később azonos nemű párt találjon magának; az azonos nemű párok közösen nem fogadhatnak örökbe gyermeket, dönthetnek viszont úgy, hogy a pár egyik tagja egyénileg fogad örökbe; a heteroszexuális házaspár örökbefogadókat ugyanakkor kifejezetten előnyben részesíti a törvény. Az azonos nemű szülőkkel nevelkedő gyermekek jogait a jogszabályok az élet számos területén korlátozzák.

Mindezek alapján nem csodálkozhatunk azon, hogy válaszadóink arról számoltak be: komoly erőfeszítésbe kerül olyan szülészorvost, védőnőt, gyermekorvost, óvodát és iskolát találni, ahol elfogadó környezettel találkoznak. Gyermeket nevelő válaszadóink közel egyharmada kifejezetten rejtőzködik az egészségügyi vagy oktatási intézményekben, illetve munkahelyén, titokban tartva, hogy a gyermeket azonos nemű párjával neveli.

Az elfogadás a családon belül sem teljes. Gyermeket nevelő válaszadóink több mint 40%-a azt tapasztalja, hogy szülei nem tekintenek teljes mértékben az unokájukként a gyermekeire. A párkapcsolatban élő válaszadók háromnegyedének ugyan jó a kapcsolata a szüleivel, ám csak mintegy kétharmaduk (68%) szülei fogadják el a partnerükkel való kapcsolatukat, és 60%-uk jelentheti ki, hogy a szülei teljes mértékben párként tekintenek rá és élettársára, illetve hogy a családi összejövetelekre, ünnepekre párként hívják meg őket.

A kutatás során meginterjúvolt szülők és a kérdőívünket kitöltő LMBTQI emberek szerint az alábbi lépésekre lenne szükség helyzetük javítására:

  • jogegyenlőség megteremtése (a partner gyermeke örökbefogadásának lehetősége, jog a közös örökbefogadásra, a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmát rögzítő iránymutatások az örökbefogadásra való alkalmasság vizsgálata során);
  • továbbképzések a pedagógusok, ill. a szociális szférában dolgozó szakemberek részére;
  • a sztereotípiák lebontása, a család fogalmának tágítása;
  • a családok sokféleségét tekintetbe vevő hivatalos űrlapok és nyomtatványok;
  • a béranyaság lehetőségének megfelelő szabályozása.

A részletes kutatási jelentés elérhető itt

Témák