Jogerős az EBH döntése | Háttér Társaság

Jogerős az EBH döntése

Jogerőre emelkedett az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) első olyan döntése, amely egy meleg fiatalt szexuális orientációja miatt ért jogsérelem ügyében született.

Az EBH megállapította, hogy eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és az alábbi szankciókat alkalmazta: megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 6 hónapra történő nyilvánosságra hozatalát a Hatóság honlapján, valamint 200.000 forint bírságot szabott ki.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság  2009. március 12-én kelt határozata 2009. május 4-én jogerőre emelkedett, miután az eljárás alá vont gazdasági társaság nem élt fellebbezési jogával. A Határozat szövege az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján elérhető a Hatóság honlapján. A tánciskolát működtető gazdasági társaság az egyenlő bánásmód követelményét azzal sértette meg, hogy a kérelmezőt a médiában is vállalt szexuális irányultsága miatt tanácsolta el a tánciskola látogatásától, illetve a beiratkozástól. A kérelmező az egyenlő bánásmód megsértése kapcsán kérte az eljárás alá vont elmarasztalását.

Az hivatkozott határozatában megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni megismétlését és elrendelte a jogsértést megállapító határozatának 6 hónapra történő nyilvánosságra hozatalát az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján. A hatóság a tánciskolát fenntartó gazdasági társaságot kettőszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezte.

A határozat döntő jelentőségű, mert ez első olyan eset, amikor az EBH elmarasztalásban és pénzbírsággal sújt egy olyan gazdasági szervezetet, aki egy személyt vélt vagy való szexuális irányultsága miatt hátrányos megkülönböztetésben részesített.

Témák