Konferencia a közép-kelet-európai antidiszkriminációs politikákról | Háttér Társaság

Konferencia a közép-kelet-európai antidiszkriminációs politikákról

Panelbeszélgetés a konferenciánEurópai standardok az egyenlő bánásmód terén Közép- és Kelet-Európában címmel szervezett egynapos nemzetközi konferenciát Varsóban 2014. október 20-án a Lengyel Antidiszkriminációs Jogi Társaság, amelyen egyesületünk is képviseltette magát. 

A közép- és kelet-európai országok többsége tíz éve, 2014-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. A csatlakozás feltétele volt az Unió diszkriminációt tiltó rendelkezéseinek átvétele, amelyet a tagállamok kisebb-nagyobb lelkesedéssel mind megtettek. Voltak országok, ahol csak az irányelvek által megkövetelt rendelkezéseket fogadták el (Lengyelország), de olyanok is, ahol a mimimumszabályokhoz képest szigorúbb, a hátrányos megkülönböztetést szélesebb körben tiltó törvényeket fogadtak el (Magyarország, Románia, Litvánia). 

Lengyel Antidiszkriminációs Jogi Társaság nemzetközi konferenciája arra vállalkozott, hogy Közép- és Kelet-Európa különböző országaiból érkezett jogi szakértők, esélyegyenlőségi hatóságok és civil szervezetek képviselőinek részvételével értékelje az antidiszkriminációs politikák elmúlt 10 évét az Európai Unió új tagállamaiban. 

Az esemény Magyarországról Dombos Tamás, a Háttér Társaság jogi programjának munkatársa vett részt. Előadásában a magyarországi LMBT szervezeteknek az egyenlő bánásmódról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatait elemezte. Beszámolt az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a bíróságok szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló diszkriminációval kapcsolatos esetjogáról, a jogszabály jogfejlesztési célú alkalmazásáról, a média és a civil szervezetek és állami hatóságok közötti együttműködés eredményeiről és hiányosságairól.

Témák