Közös nyilatkozat: Hol itt a gyerekvédelem? Védjük meg a gyerekeket a háborút sugalló üzenetektől, plakátoktól! | Háttér Társaság

Közös nyilatkozat: Hol itt a gyerekvédelem? Védjük meg a gyerekeket a háborút sugalló üzenetektől, plakátoktól!

Közös nyilatkozat: Hol itt a gyerekvédelem? Védjük meg a gyerekeket a háborút sugalló üzenetektől, plakátoktól!

A Gyermekjogi Civil Koalíció közös nyilatkozata, amelyet a Háttér Társaság mint tagszervezet aláírt, és most változatlanul tesszük közzé a honlapunkon. 

A Gyermekjogi Civil Koalíció, mint a legnagyobb magyarországi gyermekjogokkal foglalkozó szakmai hálózat, aggodalmát fejezi ki a harmadik világháborúval riogató hazai plakátok, a számtalan, kéretlenül felbukkanó háborús reklámok gyerekekre tett traumatikus hatásai miatt, mivel azok bizonytalanságot, félelmet és szorongást keltenek bennük, és negatívan hatnak lelki és érzelmi jóllétükre, fejlődésükre. A háborús narratívával a gyerekek alapvető szükséglete - a biztonságra, a védelemre, az erőszakmentességre - kérdőjeleződik meg, ami elfogadhatatlan.

A tényleges háborúval kapcsolatos híreket és narratívákat csak gyermekbarát módon, életkoruknak és érettségüknek megfelelően szabad közvetíteni a gyerekek számára, megadva a lehetőséget arra is, hogy feltehessék az ezzel kapcsolatos kérdéseiket szüleiknek, felnőtteknek. A gyerekeknek joguk van tudni, hogy mi történik a világban, de a felnőtté a felelősség, hogy a stressztől, a traumától amennyire lehetséges, éppen a védelmük érdekében távol tartsa őket.

A választási kampányok – ahogyan a mostani is – közvetetten és közvetlenül is érintik a gyerekeket. A gyerekek a korábbi politikai kampányanyagokban elsősorban szimbolikus szerepkörben jelentek meg, így a rendszerváltás óta az ártatlanság, a jövő, a családi harmónia, az alanyi jogon járó jogok jogosultjainak szimbólumaiként szerepeltek, így például az 1990-es „Jöjjön el a te országod”, vagy a 1990-es „Ezek a mi gyerekeink” plakátján. A kutatások szerint az ezt követő évtizedekben a gyerekek szerepe megváltozott a politikai kampányokban, ami arra is utal, hogy a jövő szimbolikus megjelenítésénél fontosabbá válnak a jelen szempontjai, másfelől azt is sugallja, hogy „a politika nem gyerekjáték.” (Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Értékválasztás 2014.)

A háborús retorika és félelemkeltés, amely nem csak a köztereken elhelyezett kampányplakátokon, a televíziós reklámokban, internetes felületeken, kifejezetten gyerekeknek szóló programok, filmek közben, de gyerekek szerepeltetésével zajló kampányrendezvényeken is tetten érhető, sérti az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében foglalt gyermeki jogokat. A gyermekek nem lehetnek pártpolitikai tevékenységek szereplői, díszletei vagy eszközei.

A jelenleg folyó politikai kampányban megjelenő „háborús plakátok”, „háborús reklámok” a gyerekekre súlyosan ártalmasak, mert zsigeri félelmet zúdítanak rájuk. A közterületen elhelyezett, félelmet keltő, a gyerekekre az óvodák, iskolák közvetlen közeléből visszatekintő háborús képek, feliratok látványától, ezek rájuk gyakorolt hatásától a szülők, gondozók, szakemberek nem tudják megvédeni a gyerekeket. A kampány során alkalmazott hívószavak minden magyarázat, kontextus és értelmezés nélkül zúdítják az ijesztő, agresszív képeket és feliratokat a gyerekekre és felnőttekre, előrevetítve a személyes biztonság elvesztésének lehetőségét.

Visszautalva az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek az előző, a 2019-es európai parlamenti választások előtt kiadott közös nyilatkozatára, és azzal messzemenőkig egyetértve a Gyermekjogi Civil Koalíció álláspontja szerint sem lehetnek gyerekek eszközei, szereplői, ‘díszletei’ a választási kampányoknak, a gyerekek manipulálására alkalmas tevékenységek összes formája tiltott. Minden politikai, így minden kampánytevékenység során fel kell mérni a gyermekvédelmi-gyermekjogi szempontokat, vagyis azt, hogy az adott politikai tartalom nem káros-e rájuk nézve. A félelemre és elrettentésre építő politikai kampány minden gyermekre nézve káros.

A gyermekeket megfélemlítő, szorongásukat fokozó kampánytermékeknek nincs helye a köztereken, a médiában és az online felületeken, azokat azonnal el kell távolítani! Gyermekeink védelme minden pártpolitikai célt felülír.

A Gyermekjogi Civil Koalíció arra kéri az Alapvető Jogok Biztosát és a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy

- nyilvánítson véleményt, amennyiben a jelenleg zajló választási kampány során a gyermekjogokat sértő politikai megnyilvánulásokat tapasztal,

- vegye igénybe a rendelkezésére álló jogi eszközöket a gyermeki jogok védelme és a további jogsértések megelőzése érdekében.

Gyermekeink érzelmi biztonsága mindannyiunk közös érdeke és felelőssége!

Budapest, 2024. június 4.

A Gyermekjogi Civil Koalíció részéről:

Család. gyermek, ifjúság Közhasznú Egyesület Gyerekesély Közhasznú Egyesület (GYERE)
European Roma Rights Centre (ERRC)
Háttér Társaság
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány
Igazgyöngy Alapítvány
Jogismeret Alapítvány
Kék Vonal Gyermekkrízis AlapítványKözép-európai Mediációs Intézet
Magyar LMBT Szövetség
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
Magyarországi Terre des hommes Alapítvány "Lausanne"
MPT Gyermekérdekek Szakosztálya - Korczak Munkabizottság
NANE Egyesület
Országos Gyermekvédő Liga
Pressley Ridge Magyarország Alapítvány
Rosa Parks Alapítvány
Romaversitas Alapítvány
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
Szociális Szakmai Szövetség
Társaság a Szabadságjogokért
Validity Alapítvány
Világszép Alapítvány


és egyéni szakértők, mint:
Aczél Anna
Adler Katalin - Békés Iskolák Közösség
dr. Baracsi Katalin
Békés Zoltán
Bíró Dalma
dr. Gellér Judit
dr. Gyulai Edina
dr. Herczeg Rita
Ercse Kriszta
dr. Jánoskúti Boglárka
dr. Katonáné dr.Pehr Erika
dr. Kovács Zsuzsanna
dr. Lux Ágnes
dr. Mátyók Fanni
Negrea Vidia
Tománé dr. Mészáros Andrea
dr. Tóth Zsófia


A nyilatkozattal megfigyelő szervezetként egyetért:
Civil Közoktatási Platform
Emberi Jogi Nevelők Hálózata

Témák