Legyél Jól! Új projektünk a transznemű emberek jóllétének és egészségének előmozdításáért | Háttér Társaság

Legyél Jól! Új projektünk a transznemű emberek jóllétének és egészségének előmozdításáért

Legyél Jól! Új projektünk a transznemű emberek jóllétének és egészségének előmozdításáért

2024. májusa és 2026 áprilisa között valósul meg a Háttér Társaság által koordinált Legyél Jól! A transznemű emberek jóllétének és egészségének előmozdítása Magyarországon című projektünk az Európai Bizottság támogatásával.

A nem jogi elismerésére nincs lehetőség Magyarországon, aminek számos káros hatása van a transznemű emberek életére. Új projektünk ezt hivatott ellensúlyozni, azáltal, hogy az életminőségüket a lehető legtöbb módon javítja. A projektben fontos döntési és végrehajtási szereppel rendelkezik a hazai transz közösség.

Bevezető, célok: 

A projekt általános célja, hogy a transznemű emberek mindennapi nehézségeit csökkentse. Amiatt, hogy a megjelenésük alapján észlelt nemük eltérhet a hivatalos okmányukban szereplőtől, sokukat ér hátrány egészségügyi, szociális, és adminisztratív szolgáltatások igénybevétele során. Ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy ezek a szolgáltatások befogadóbbak legyenek a transznemű emberek számára Magyarországon. 

Rövidtávon a projekt a transz közösség jóllétét online és személyes közösségi eseményekkel, szociális tanácsadással támogatja. Az egészségügyi szakemberek téma-specifikus tudását pedig képzések során és korszerű szakmai anyagok terjesztésével gyarapítjuk. A közösség igényeit egy részvételi kutatás eredményei segítik majd beazonosítani. Fontos cél szintén a transz közösség megerősítése, összetartásuk, láthatóságuk elősegítése, nemcsak Budapesten, hanem a fővároson kívül is.

Hosszabb távon azért küzdünk, hogy egy szorosabb együttműködés jöjjön létre a civil szervezetek és a hivatalos egészségügyi intézmények között. Ennek eredményeképpen a transznemű emberek specifikus igényei szerves részévé válnának az egészségügyi szolgáltatásoknak és a szakemberek képzésének. Szintén szükségesnek tartjuk egy modern standardokra alapuló magyar nyelvű orvosi protokoll elfogadását. 

Jogi környezet

A transznemű emberek már korábban is a magyar társadalom egyik sérülékeny csoportja voltak. Ezt fokozta a transzfób kormányzati kommunikáció, illetve a szexuális és nemi kisebbségeket demonizáló diskurzus. 2020 májusában hatályba lépett az a hírhedt 33-as paragrafus, ami ellehetetlenítette a nem jogi elismerését. Ugyanazon év decemberében a kilencedik Alkotmánymódosítás tovább stigmatizálta a transz embereket. A nem jogi elismerésének ellehetetlenítése ellen a Háttér Társaság több jogi eljárásban is küzd: folyik egy adatvédelmi alapú eljárás az Európai Unió Bírósága előtt, emellett pedig több, mint 80 transznemű ügyfelet képviselünk az Emberi Jogok Európai Bíróságán, amelynek célja, hogy visszaállítsa a nem jogi elismerésének lehetőségét, és ezáltal számos területen biztosítsa a transz emberek alapvető jogait. A döntéshozatal ezeken a nemzetközi fórumokon, illetve a döntések azt követő végrehajtása sok évet vehet igénybe. Ezért döntöttünk úgy, hogy a jogi eljárások lezárultáig nem jogi fókuszú szolgáltatásokkal is segítsük a transznemű közösséget Magyarországon. 

Igényfelmérés

A projekt első lépéseként az Amnesty International Magyarország vezetésével, a részvételi akciókutatás módszerét alkalmazva felmérjük a transz emberek egészségügyi szükségleteit, igényeit. A tíz fős kutatócsoport többsége maga is transznemű személy lesz. 30 mélyinterjú készül majd a célcsoport tagjaival, amik során a magyarországi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésről, annak rendszerszintű akadályairól gyűjtünk információkat. Ezt egészíti ki egy online kérdőív, amihez reményeink szerint 200 transznemű kitöltő fog hozzájárulni. Az eredményeket összefoglaló jelentésben, ami a későbbi tudásmegosztás és érdekérvényesítés alapjául szolgál majd, ajánlásokat teszünk a magyar egészségügyi dolgozóknak, és az egészségügyhöz tartozó hivatalos szerveknek, döntéshozóknak.

Érdekérvényesítés

Korábban az egészségügy, ideértve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO), a transzneműséget a mentális zavarok közé sorolta. A BNO legújabb, 2019-ben elfogadott 11. kiadásában ugyanakkor a "nemi identitás zavarai" kifejezést a "nemi inkongruencia" kifejezésre cserélték,és ezt az állapotot a mentális zavarokról szóló részből a szexuális egészségről szóló fejezetbe helyezték át. Ez a változás fontos előrelépés a transznemű emberek számára, mivel lehetővé teheti számukra, hogy orvosi ellátáshoz jussanak anélkül, hogy mentális betegként bélyegeznék meg őket. Ez a megbélyegzés többek között azért is káros, mert bizonyítottan összefüggésben áll a transznemű emberek egyéb jogainak megsértésével, korlátozásával. Bár a BNO-11 már 2022 januárjában hatályba lépett, a magyar kormány mégsem tett érzékelhető erőfeszítéseket a bevezetésére. Magyarország továbbra is a BNO-10-et használja, amely patologizálja a transznemű identitásokat, és állandósítja a megbélyegzésüket. 

A Transznemű Egészség Szakmai Világszervezete (WPATH) rendszeresen frissülő szakmai irányelveket ad ki, amelyek útmutatást nyújtanak a transznemű és nemileg diverz személyekkel foglalkozó egészségügyi szakemberek számára. A nyolcadik kiadásban hangsúlyosan jelenik meg a kulturálisan érzékeny nyelvezet és a személyre szabott ellátás fontossága az érintettek gondozásában és egészségfejlesztésében, figyelembe véve a transznemű és nemileg diverz emberek egyéni adottságait, szükségleteit és céljait. 

A projekt részeként magyarra fordítjuk a WPATH irányelveinek nyolcadik kiadását, és országspecifikus jogi és gyakorlati információkkal egészítjük azt ki. A fordítás elkészítésében, lektorálásában és a szakemberek körében történő népszerűsítésében a  Magyar LMBT+ Medicína Társaság is közreműködik. Szeretnénk az irányelvek egy adaptált, rövidített változatát hivatalos orvosi szakmai irányelvként elfogadtatni, illetve kiállni a BNO-11 bevezetéséért Magyarországon. Ennek érdekében olyan állami és szakmai szervekkel vesszük fel a kapcsolatot, akik a rendszerszintű fejleményekre hatással lehetnek. 

Tudásmegosztás

A Magyar Pszichológiai Társasággal való együttműködésünknek köszönhetően a projekt részét képezi négy egynapos képzés a transz emberek egészségügyi szükségleteiről. A képzések során pszichológiai és egyéb egészségügyi szakemberek sajátíthatnak el a transznemű emberek egyéni szükségleteire irányuló affirmatív és inkluzív megközelítéseket.

Közösségi tanácsadás és támogatás

A hatályos jogszabályok igencsak hátrányosan érintik a transznemű embereket, ugyanakkor megfelelő támogatással a jelen körülmények között is jelentősen javítható az életminőségük. Egy új Szociális Segítő Szolgálat  elindításával és egy szociális munkás alkalmazásával tervezünk praktikus segítséget nyújtani a transz embereknek a munkakeresés, a lakhatás, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és az adminisztratív ügyek elintézése során. Fő célunk, hogy nemi identitásuk vagy önkifejezésük miatt ne érje a transz embereket sem hátrányos megkülönböztetés mindennapi ügyeik intézése során.

A projekt elősegíti a helyi transz közösségek önszerveződését is. A pályázat keretein belül a Prizma Közösség havonta tart online találkozókat, amelyek biztonságos teret biztosítanak a transznemű és nembináris embereknek. Itt bizalmas, támogató légkörben oszthatják meg a résztvevők a személyes élményeiket, tapasztalataikat, problémáikat egymással. Alkalmanként tematikus előadásokra is sor kerül az önsegítő beszélgetéseken kívül. A csoport a mindennapi élethez fontos tippek megosztására, de komolyabb kérdések megvitatására és lelki segélynyújtásra is alkamlas lehet. Az érintettek jelentős része még nem bújt elő a környezetében, nem vágott bele a tranzíció folyamatába, így az ezzel kapcsolatos nehézségekre is fel tudnak készülni már tapasztaltabb társaik tanácsaival. Az online találkozók mellett negyedévente személyes közösségi találkozókat is szervez a Prizma, amelyek közül nyolc Budapesten, négy pedig Budapesten kívül kerül megrendezésre, hogy a közösségi támogatás a fővárostól távolesőbb transz közösséghez is eljusson, egyúttal előmozdítva a helyi önszerveződésüket.

Láthatóság

A  transznemű emberek és szükségleteik láthatóságára nemcsak a szakemberek felé van szükség, de a szélesebb társadalom irányába is. Minél többen jutnak hiteles információhoz a befogadó hozzáállás egyéni, közösségi és társadalmi szintű előnyeiről, a kirekesztés árnyoldalairól, annál több transznemű ember élhet testileg és lelkileg is egészségesebb, méltóságteljesebb életet. 

2024-ben másodszorra került megrendezésre a Transz Pride Magyarországon. A projekt részeként a Prizma Közösség 2025-ben és 2026-ban is megszervezi a felvonulást és az ahhoz kapcsolódó  műhelyfoglalkozásokat a transznemű és nembináris közösség tagjai és  támogatói számára. A Transz Láthatóság Napja alkalmából szervezett menetre szabadon becsatlakozhat minden érdeklődő.

Közösségi fókusz

A projektben a transz közösség tagjai kulcsszerepet játszanak az egészségügyi szükségletek feltérképezésében, a szociális segítő szolgálat megtervezésében és a közösségi események szervezésében, ideértve a Transznemű Láthatóság Napját. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a projekt nemcsak a transz közösség valós szükségleteire reflektál, de egyúttal elősegíti a transz közösség összetartását, önszerveződését is.

[node:title]

A projektet az Európai Unió támogatja. A honlap tartalma csak a projektpartnerek véleményét tükrözi, amely nem feltétlen egyezik meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság álláspontjával. Az Európai Unió és az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a honlapon szereplő információkért.
 

Témák