Menekültek és áldozatok jogai az ILGA képzésének napirendjén | Háttér Társaság

Menekültek és áldozatok jogai az ILGA képzésének napirendjén

A képzés résztvevőiA nemrégiben elfogadott, LMBT szempontból kiemelten fontos EU-s irányelvek kapcsán szervezett  képzést az ILGA-Europe ernyőszervezet Brüsszelben 2013. április 19-20-án.

Az elmúlt időszakban több új, LMBT szempontból kiemelten fontos irányelvet fogadott el az Európai Unió. A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló irányelv különleges bánásmódot ír elő a gyűlölet-bűncselekmények áldozatai, valamint a személyes jellemzőik - így többek között szexuális irányultságuk, nemi identitásuk vagy nemi önkifejezésük - miatt sérülékeny áldozatok számára. A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére vonatkozó szabályokról szóló irányelv a szexuális irányultság mellett a nemi identitás miatti üldöztetést is külön nevesíti. Emellett hamarosan elfogadják a menekültügyi eljárásra és a befogadási körülményekre vonatkozó átdolgozott irányelveket is, amelyek sérülékeny csoportként határozzák meg a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti csoportokat. 

Az irányelvek olyan Európai Uniós jogi aktusok, amelyek nem közvetlenül hatályosulnak, szükség van átültetésükre a tagállami szintű jogszabályok módosításával. Az irányelvekben foglalt jogok biztosítása során tehát alapvető jelentőségű, hogy azt a tagállami szervek hogyan ültetetik át nemzeti jogrendjükbe. Az ILGA-Europe európai ernyőszervezet ezért képzést szervezett az irányelvek helyes átültetéséről. A képzés az irányelvek LMBT szempontból legjelentősebb rendelkezéseinek részletes elemzésén túl gyakorlati tanácsokkal látta el az aktivistákat a tagállami szintű lobbizáshoz. 

A képzésen 25 ország, köztük Magyarország LMBT szervezeteinek képviselői vettek részt. A különböző irányelvek átültetésére más és más határidőket szabott az Európai Unió, de mindenképpen várható, hogy a követező egy-két évben e kérdések kiemelt figyelmet fognak kapni a a magyar politikai napirenden is.

Témák