Miért és hogyan működtessünk transzbefogadó munkahelyet? | Háttér Társaság

Miért és hogyan működtessünk transzbefogadó munkahelyet?

A Transvisible konferencia

A Háttér Társaság 2010-ben és 2015-ben végzett kérdőíves és interjús kutatást a transz emberek munkaerőpiaci tapasztalatairól. A transz válaszadók 62%-a számolt be élete folyamán tartós munkanélküliségről, 29%-ukat érte már a munkahelyén hátrányos megkülönböztetés, és több mint kétharmaduk érezte magát társtalannak a munkahelyén. Ezen eredmények tükrében kezdtünk bele a TransVisible: Módszertani innováció a karriertanácsadás területén a transz nők gazdasági megerősítésének elősegítésére projektbe, hogy gyakorlatba átültethető tanácsokkal, javaslatokkal lássuk el a szakembereket, politikai döntéshozókat, az érdekvédelemben és a jogvédelem területén dolgozókat.

Szeptember 15-én megtartottuk Transz emberek a munkahelyen: a TransVisible útmutató bemutatása konferenciánkat a transz munkavállalók magyarországi helyzetéről, illetve arról, hogy milyen gyakorlati lépéseket tehetnek a munkáltatók, hogy elhárítsák a transz munkavállalók előtt álló akadályokat, és segítsék munkahelyi integrációjukat.

A konferencián röviden ismertettük a legfontosabb kutatási eredményeket, például hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének kutatása szerint Magyarországon a megkérdezett transznemű válaszadók 42%-át érte az elmúlt egy évben hátrányos megkülönböztetés munkahelyén a nemi identitása miatt. 2015-ös kutatásunk transzszexuális megkérdezettjeinek 63%-ával fordult már elő, hogy a transzfób munkahelyi légkör miatt hagyta ott munkahelyét. 

Jelenleg Magyarországon jogszabály rögzíti, hogy a transznemű embereknek nincs lehetőségük nemük jogi elismerését kérni, vagyis sokuk iratai és neve nem tükrözi a nemi identitását. Ez a jogszabályi környezet a transz emberek munkához jutását és munkahelyi helyzetét is nagyban nehezíti: előbújásra, magyarázkodásra kényszeríti őket egy állásinterjún, illetve ha tranzícióba kezdenek, úgy kell a láthatóságot vállalniuk kollégáik, főnökeik előtt, hogy nincs reményük okmányaik gyors cseréjére, nemük és nevük hivatalos megváltoztatására. Emiatt többen lehetnek zaklatásnak kitéve.  

Mivel a következő hónapokban, években számos transznemű ember kerül úgy a munkaerőpiacra (akár munkavállalóként, akár munkakeresőként), hogy nem fér hozzá a neme jogi elismeréséhez, a transz munkakeresők és munkavállalók kiszolgáltatottabbá válnak. A munkáltatóknak és a HR-szakembereknek is több tanácsra van szüksége ahhoz, hogy befogadó munkahelyet tudjanak létrehozni és működtetni. Mert azoknak a munkáltatóknak, akik szeretnének befogadó környezetet létrehozni a transz emberek számára, a részben a jogszabályi, részben a társadalmi környezetből adódó problémákkal is mindenképpen foglalkozniuk kell. E célból hoztuk létre és mutattuk be a konferencián javaslatgyűjteményünket. 

Személyes tapasztalatait a munka világában a konferencia keretében szervezett kerekasztalbeszélgetésen Hidvégi Anna, Horváth Noé és Palotai Petra osztotta meg a résztvevőkkel. Olyan kérdéseket vitattak meg, mint hogy milyen nehézségekkel, akadályokkal kell szembenézniük a transz embereknek a munkaerőpiacra való belépéskor és a munkahelyeken; hogyan tudják őket munkatársaik, munkaadóik és a cég HR munkatársai hatékonyan támogatni; mi a tranzíció, és hogyan befolyásolja ez munkahelyi tapasztalataikat; illetve mit jelent nembinárisként egy kétpólusú nemi rendszerre berendezkedett világban navigálni. 

A konferenciát műhelymunkával zártuk, melynek során néhány fős csoportokban gondolkoztak a résztvevők olyan problémák megoldásán, mint a személyes adatok védelme és kezelése, a nemsemleges infrastruktúra kialakítása, a tranzíció támogatása, a belső szabályzatok átalakítása és a munkatársak érzékenyítése.

Témák